A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Zagórski

rajca 1454, 1457
burmistrz 1454, 1457

Nicolaus Sagorsky (Szagorsky, Szgorsky)

Kazimierzanin lub stradomianin dwukrotnie potwierdzony na urzędzie rajcy urzędującego w latach 1454 i 1457. W pierwszej z tych kadencji wraz z innymi rajcami potwierdził, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi Czarnemu fragment sąsiadujących z ogrodem zarośli nad Wisłą. W tym składzie rady urzędującej z 1454 roku połowa z ośmiu rajców miała już pewien staż rajcowski, byli to: Mikołaj Lossek (nr 96), Jakub syn sołtysa młodszy (nr 106), Przecław (nr 107) i Krystian Schrolla (nr 128), natomiast pozostała czwórka pojawiła się w przetrwałych źródłach na urzędzie rajcowskim po raz pierwszy – byli to, oprócz Mikołaja Zagórskiego, także: Jakub Sembok (nr 130), Hanzel wełniarz (nr 131) i Jakub Syla (nr 132). W kadencji obejmującej 1457 rok Mikołaj Zagórski wraz z innymi rajcami, pod przewodnictwem burmistrza Piotra Szyolo (nr 134), zatwierdzili statut cechu tkaczy kazimierskich przedstawiony przez starszych i mistrzów cechowych.

Dokument wydany w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Mikołajem Zagórskim w składzie, potwierdzili,
że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem,
że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława
na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu –
oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Dokument wydany w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Mikołajem Zagórskim w składzie, potwierdzili, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności