A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zajączkowic

Rajca 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717
Burmistrz 1692, 1706

Joanes Dominicus Zajączkowicz

Doktor medycyny, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, sekretarz królewski. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie uzyskał stopień bakałarza (w 1672 roku), a następnie magistra (w 1674 roku). Tytuł doktora medycyny obronił na włoskim Uniwersytecie w Padwie (w 1684 roku). Po powrocie został powołany do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Krakowskiego, którego był aktywnym członkiem. W 1696 roku domagał się od władz wydziału utworzenia szkoły farmaceutycznej, by poprawić poziom wykształcenia młodzieży praktykującej w aptekach. Postulował założenie stowarzyszenia aptekarzy. Do rady miejskiej został wybrany w 1691 roku i zasiadał w niej do śmierci, czyli do 1717 roku włącznie. Krzesło rajcy uzyskał po śmierci Jana Markiewicza (nr 558). Dwukrotnie wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Jako rajca zasłynął przede wszystkim z pracy przy uporządkowaniu i inwentaryzacji archiwum miejskiego, wspólnie z Janem Zaleskim (nr 536) i Janem Gaudentym Zacherlą (nr 547). Znany ze swojej erudycji wygłosił publicznie w 1695 roku rozprawę na temat apopleksji, którą wydał drukiem w Krakowie i zadedykował Janowi III Sobieskiemu. Wziął udział w uroczystościach koronacyjnych Augusta II w roku 1697 i wraz z pięcioma innymi rajcami niósł nad królem baldachim na odcinku od kamienicy „Mollerowskiej” (ul. Grodzka 43) aż po katedrę wawelską. Podczas szwedzkiej okupacji, na wyraźny rozkaz generała Stoberga, rada miejska wyznaczyła go w 1705 roku do wyjazdu do Warszawy na koronację Stanisława Leszczyńskiego. Jan Zajączkowic wymówił się jednak chorobą, chcąc dotrzymać wierności Augustowi II. W trudnych dla miasta chwilach wspomógł miejską kasę, przeznaczając dobrowolnie 300 złotych na spłatę kontrybucji nałożonej przez Szwedów. Był właścicielem odziedziczonej po ojcu kamienicy przy ul. Grodzkiej 5. Ożenił się w 1700 roku z Anną Chrząszczowiczówną, mieszczanką krakowską. Zmarł w Krakowie w 1717 roku. Na jego miejsce w radzie został wybrany Jan Jerzy Karli (nr 590).

 

Strona tytułowa rozprawy medycznej Jana Zajączkowica na temat apopleksji, dedykowanej Janowi III Sobieskiemu
i dostojnikom kościelnym, wydanej drukiem w Krakowie po jej publicznym wygłoszeniu w 1695 roku
(BJ, sygn. 221270 III Mag. St. Dr.)
Strona tytułowa rozprawy medycznej Jana Zajączkowica na temat apopleksji, dedykowanej Janowi III Sobieskiemu i dostojnikom kościelnym, wydanej drukiem w Krakowie po jej publicznym wygłoszeniu w 1695 roku (BJ, sygn. 221270 III Mag. St. Dr.)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności