A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Zaborski

rajca 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571
burmistrz 1544, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1564

Ioannes Zagorski (Szagorskj) kuśnierz

Kuśnierz kazimierski, we władzach miejskich spędził nieprzerwanie czterdzieści cztery lata. Przez pierwszą dekadę, zamkniętą w przedziale lat 1528–1538, zasiadał w ławie miejskiej, uzyskując rokrocznie powołania na ławnika. W latach 1539 i 1543 jego doświadczenie zostało wykorzystane na urzędzie wójta kazimierskiego. Z wójtostwa awansowany został w roku 1544 do rady miejskiej, rajcą był przez dwadzieścia siedem lat, w trakcie których siedmiokrotnie powoływany był do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W czasie konfliktu między kazimierskimi sukiennikami a krakowskimi handlarzami wełną brał udział w 1546 roku w uchwaleniu wilkierza (ustawy miejskiej) w sprawie kupna i sprzedaży wełny na wyroby sukiennicze i kapelusznicze. Wtedy też wspólnie z towarzyszem cechowym, rajcą Maciejem sukiennikiem zwanym Wojkowskim (nr 197), żądał od rady miejskiej Kazimierza zawarcia w spisanej po łacinie ustawie dla cechu sukienników i kapeluszników polskojęzycznego fragmentu o płacach dla czeladzi za świadczone roboty, a to ze względu na trudności słownictwa używanego w owym rzemiośle. W kazimierskim regestrze spraw kryminalnych zapisano pod rokiem 1562, że Maciej spod Opoczna przesłuchiwany zeznał, iż do Pana Zaborskiego Raicze Kasimirskiego wlazł w nocy do domu przez dach y ukradł poduszki, pierzynki trzy i płachtę, które z domu wycisnął. Zaniósł to do wspólniczki, którą była z dworu Pana Jordanowego niewiasta co ją przezywają Gołką i tam z tymi rzeczami pojmany został. Rajca Jan Zaborski miał dom murowany położony przy dzisiejszej ul. Józefa 10. Zmarł w 1571 roku, na jego miejsce do rady na rok 1572 został powołany Piotr Czarny młodszy (nr 234).

Dokument wydany w 1563 roku w Kazimierzu, mocą którego ławnicy kazimierscy potwierdzili, że Stanisław Plichta z żoną
Anną darowali na rzecz kapituły kościoła św. Floriana w Kleparzu dom położony w Kazimierzu, obok domu rajcy Jana Zaborskiego;
przy dokumencie na pergaminowych paskach pieczęć ławnicza – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z urzędem
(Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 532)
Dokument wydany w 1563 roku w Kazimierzu, mocą którego ławnicy kazimierscy potwierdzili, że Stanisław Plichta z żoną Anną darowali na rzecz kapituły kościoła św. Floriana w Kleparzu dom położony w Kazimierzu, obok domu rajcy Jana Zaborskiego; przy dokumencie na pergaminowych paskach pieczęć ławnicza – oraz zbliżenie pieczęci i zapisu imienia z urzędem (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 532)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności