A+ A A-
Tom:
strona:

Sebastian Zacherla

Rajca 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664
Burmistrz 1647, 1650, 1651, 1653, 1659

Sebastianus Zacherla

Kupiec pochodzący z miejscowości Brescia we Włoszech. Do krakowskiego prawa miejskiego przyjęty w 1628 roku. Sekretarz królewski, senior kongregacji włoskiej. W 1646 roku został wybrany do ławy miejskiej na miejsce po Mikołaju Zaydlicu (nr 489). Jeszcze tego samego roku rozpoczął sprawowanie urzędu rajcy krakowskiego. W radzie zasiadał przez blisko 19 lat. W ciągu tego okresu pięciokrotnie wchodził w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Od 13 marca 1647 roku był prowizorem zbrojowni miejskiej, 9 września 1648 roku na własny rachunek zakupił kule do dział miejskich. Po wielkiej epidemii czarnej ospy w latach 1651– –1652 z rozkazu Jana Kazimierza przeprowadził spis zmarłych mieszkańców. Doliczył się 26 000 ofiar zarazy, co jest liczbą przesadzoną, ale świadczy o skali tragedii. Najpóźniej od 1654 roku stał na czele krakowskiej mennicy. Po zdobyciu miasta przez Szwedów w 1655 roku zachował urząd i pełnił go przez cały okres okupacji. Był człowiekiem zamożnym, posiadał kamienicę przy Rynku zwaną „Bonerowską” (obecnie nr 42) z bogatym wyposażeniem wnętrz, między innymi z perskimi obiciami, tureckimi kobiercami, łożem z baldachimem, licznymi portretami członków jego rodziny, instrumentami muzycznymi – między innymi harfą – oraz znaczną biblioteką. Był właścicielem dóbr Giebułtów. Jako kupiec handlował głównie na Śląsku – przede wszystkim we Wrocławiu. W 1651 roku odnowił ołtarz Męki Pańskiej przed radzieckimi stallami w kościele Mariackim. Miał czworo dzieci: Jana Gaudentego (nr 547), Dionizego, Cyryllę i Annę, która została żoną rajcy Jana Kortyna (nr 537). Zmarł przed 9 lipca 1664 roku. Jego miejsce w radzie zajął Jakub Reynekier (nr 531).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1648–1652 fragment strony 1044 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw
za kadencji burmistrzowskiej Sebastiana Zacherli w 1651 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i stanowiska burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 463, s. 1044)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1648–1652 fragment strony 1044 z nagłówkiem otwierającym wpisy spraw za kadencji burmistrzowskiej Sebastiana Zacherli w 1651 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i stanowiska burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 463, s. 1044)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności