A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Lang

Rajca 1464, 1465, 1466, 1469, 1471, 1473, 1474
Burmistrz 1464, 1465, 1466, 1469, 1471, 1473, 1474

Stanislaus (Stano) Lange

Kupiec, przedstawiciel znamienitej mieszczańskiej, kupieckiej rodziny Langów w jej linii pochodzącej z miejscowości Czirla. Rodzina ta wydała rajców: Bartłomeja (nr 105), Mikołaja (nr 119), Michała (nr 148), Mikołaja kuśnierza (nr 176). Rajcą był także brat Stanisława — Konrad (nr 230), jak również bratanek Stanisław Kuncze (nr 273). Stanisław został odnotowany w aktach w latach 1453—1474. W latach 1453—1458 oraz 1460—1464 piastował urząd ławnika sądowego. Jako ławnik w 1461 roku zatwierdzał przekazanie przez Jakuba krawca Uniwersytetowi Krakowskiemu domu położonego przy ul. Wiślnej, kupionego przez Jana Długosza seniora, kanonika krakowskiego, z przeznaczeniem na powiększenie bursy ubogich. Ostatnią kadencję w ławie Stanisław przerwał w związku w uzyskaniem nominacji do rady miejskiej. Był powoływany do rady urzędującej, pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza, co zostało odnotowane w 1469 roku. Poręczał w 1457 roku przy przyjęciu do prawa miejskiego za Jakuba Wabera, natomiast w roku 1467 za własnego służącego, Stanisława. Ożenił się z Agnieszką. Jego syn Piotr Krupek-Lang został rajcą (nr 266). Stanisław miał też córkę Katarzynę. Po jego śmierci wdowa z córką w 1481 roku uzyskały od Piotra Antoniego de Fregeno, posiadającego zezwolenie papieża Sykstusa IV na udzielanie odpustów w związku w organizowaną wyprawą przeciwko Turkom, prawo do wyboru spowiednika, który będzie mógł udzielać absolucji w sprawach zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej; przywilej ten otrzymały jako wynagrodzenie za uiszczenie danin na tę wyprawę.

Dokument wydany w 1481 roku w Krakowie, w którym Piotr Antoni de Fregeno, posiadający zezwolenie papieża Sykstusa IV
na udzielanie odpustów w związku w organizowaną wyprawą przeciwko Turkom, potwierdził Agnieszce, wdowie po Stanisławie
Langu, oraz jej córce Katarzynie prawo do wyboru spowiednika, który będzie mógł udzielać absolucji w sprawach zastrzeżonych
dla Stolicy Apostolskiej; przywilej ten Agnieszka i Katarzyna otrzymały jako wynagrodzenie za uiszczenie danin
na ową wyprawę – oraz powiększenie zapisu imienia (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. BO 229)
Dokument wydany w 1481 roku w Krakowie, w którym Piotr Antoni de Fregeno, posiadający zezwolenie papieża Sykstusa IV na udzielanie odpustów w związku w organizowaną wyprawą przeciwko Turkom, potwierdził Agnieszce, wdowie po Stanisławie Langu, oraz jej córce Katarzynie prawo do wyboru spowiednika, który będzie mógł udzielać absolucji w sprawach zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej; przywilej ten Agnieszka i Katarzyna otrzymały jako wynagrodzenie za uiszczenie danin na ową wyprawę – oraz powiększenie zapisu imienia (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. BO 229)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności