A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Lang

Rajca 1379
Burmistrz 1379

Bartosz (Bartusch) Lange

Kupiec, przedstawiciel możnej rodziny Langów przybyłej do Krakowa ze Śląska. Zwani byli Czirlami od miejscowości Czirla (Zirlau koło Freiburga), skąd pochodzili. Bartłomiej wywodził swoje szlachectwo od przywilejów ojca Jana, pana na Czirli. Pieczętował się herbem Półksiężyc z głową końską w godle. W radzie miejskiej został odnotowany w 1379 roku jako rajca stary. W tymże roku brał udział w uchwaleniu wilkierza dotyczącego podejmowania uchwał miejskich. Jego bratem był Lang Nikel, odnotowany w roku 1410 na urzędzie ławnika miejskiego. Bartłomiej pozostawił trzech synów: Piotra Langa, który nie piastował urzędów miejskich, Bartłomieja z Czirli, od 1415 roku członka ławy miejskiej, a w latach 1426-1427 i 1430—1433 wójta sądowego, oraz Michała Langa z Czirli, wieloletniego rajcę urzędującego (nr 148). Ten ostatni osiągnął w mieście najwyższą pozycję z całej rodziny Langów z Czirli.

Z Kodeksu Grabowskiego strony 182–183 z kopią wilkierza wydanego w 1379 roku w Krakowie w sprawie uchwał
miejskich, w szczególności mocy prawnej uchwał podejmowanych przez pełną radę, czyli rajców urzędujących i starych;
wśród rajców uchwalających ten wilkierz jest wymieniony rajca Bartłomiej Lang – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1447a, s. 182–183)
Z Kodeksu Grabowskiego strony 182–183 z kopią wilkierza wydanego w 1379 roku w Krakowie w sprawie uchwał miejskich, w szczególności mocy prawnej uchwał podejmowanych przez pełną radę, czyli rajców urzędujących i starych; wśród rajców uchwalających ten wilkierz jest wymieniony rajca Bartłomiej Lang – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1447a, s. 182–183)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności