A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Lang z Czirli

Rajca 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416
Burmistrz 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416

Michael (Michil) de Czirla (Czirler), Longinus (Longus, Longy), Langmichel

Wybitny przedstawiciel gałęzi rodziny Langów wywodzącej się z miejscowości Czirla (Zirlaukoło Freiburga, dzisiejszy powiat świdnicki), stąd byli zwani Langami-Czirlami. Syn rajcy Bartłomieja Langa (nr 105). Miał braci: Piotra Langa, który nie piastował urzędów miejskich, oraz Bartłomieja z Czirli, od 1415 roku członka ławy miejskiej, a w latach 1426—1427 i 1430-1433 wójta sądowego. Michał pieczętował się herbem Półksiężyc. Odnotowany w aktach krakowskich w latach 1397—1435. Do krakowskiego prawa miejskiego został przyjęty w 1395 roku. Do rady miejskiej nominowano go w roku 1399, w następnych latach wielokrotnie odnotowywany był jako rajca krakowski. Wchodząc w skład rady urzędującej, pełnił w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W latach 1413—1416 był wymieniany jako rajca stary. W roku 1404 w zastaw za udzieloną Władysławowi Jagielle pożyczkę otrzymał wójtostwo kleparskie. Po zakupieniu od Jerzego Schwarcza (nr 184) części wsi Trzebinia, tam lokował kapitały w górnictwie rud metalu. W kościele Mariackim ufundował kaplicę Aniołów Stróżów. Ożenił się z wdową po mieszczaninie Wynku, miał przedwcześnie zmarłego syna oraz córkę, Nawojkę, spadkobierczynię majątku, wydaną za Wawrzyńca Zarembę z Kalinowej. Zmarł wiosną 1435 roku.

Dokument wydany w 1418 roku w Krakowie, w którym Adam, archiprezbiter kościoła Mariackiego i kanonik krakowski,
wzywa świadków, wśród nich Michała Langa, dla rozstrzygnięcia sporu między Zygmuntem, rektorem kościoła parafialnego
w miejscowości Topsina, a Krystianem, żupnikiem Spiskiej Soboty – oraz powiększenie zapisu imienia (Państwowe Archiwum
Okręgowe w Lewoczy, Archivum Capituli Scepusiensis, scr. 11, fasc. 2, nr 33)
Dokument wydany w 1418 roku w Krakowie, w którym Adam, archiprezbiter kościoła Mariackiego i kanonik krakowski, wzywa świadków, wśród nich Michała Langa, dla rozstrzygnięcia sporu między Zygmuntem, rektorem kościoła parafialnego w miejscowości Topsina, a Krystianem, żupnikiem Spiskiej Soboty – oraz powiększenie zapisu imienia (Państwowe Archiwum Okręgowe w Lewoczy, Archivum Capituli Scepusiensis, scr. 11, fasc. 2, nr 33)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności