A+ A A-
Tom:
strona:

Zbigniew Langi

rajca 1459
burmistrz 1459

Sbigneus Langi

Kazimierzanin w składzie rady urzędującej miasta Kazimierza, poświadczony w odpisie aktu z 1459 roku ustanawiającego przywilej związany z jeziorem położonym we wsi Zabłocie należącej do Kazimierza. W odpisie tym przydomek „Długi” (Langi) można odczytać inaczej, niż uczyniono to w pierwszej części Kodeksu dyplomatycznego miasta Krakowa, mianowicie połączyć go z zapisanym w następnej kolejności słowem michel (por. biogram następny) i uznać jako zapis Langimichel, co mogłoby oznaczać powiązanie rajcy Zbigniewa z krakowską rodziną Langmichelów, odgałęzieniem Langów z Czirli.

Z kopiarza przywilejów: fragment wpisu przywileju dotyczącego jeziora położonego we wsi Zabłocie,
którego udzielili rajcowie kazimierscy, ze Zbigniewem Langim w składzie – zbliżenie zapisu imienia
(Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 136, s. 14)
Z kopiarza przywilejów: fragment wpisu przywileju dotyczącego jeziora położonego we wsi Zabłocie, którego udzielili rajcowie kazimierscy, ze Zbigniewem Langim w składzie – zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 136, s. 14)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności