A+ A A-
Tom:
strona:

Jerzy Lang

Rajca 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503
Burmistrz 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503

Georgius (Iorge) Langk (Lange) - Langjurg

Kupiec, pochodzący ze znaczącej rodziny Langów we władzach miejskich. Syn Piotra Krupka zwanego Langiem (nr 266), starszy brat rajcy Jana Krupka (nr 315). Odnotowany w latach 1453—1503. Został przyjęty do prawa miejskiego w 1453 roku, bez poręczenia, jako że przedstawił wystarczające poświadczenia, za taksą w wysokości połowy grzywny. Do rady miejskiej został nominowany w roku 1480, jako rajca urzędował ponad 20 lat. Powoływany był do rady urzędującej, której członkowie w ustalonej kolejności pełnili funkcję burmistrza. Jerzy jako burmistrz wzmiankowany został w roku 1488, gdy przyjmował zeznanie testamentowe. Był rajcą starym w 1489 roku, gdy zakończono prace nad budową ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim. Był właścicielem ogrodu położonego za bramą Mikołajską, obciążonego czynszem na rzecz altarysty w kościele św. Barbary, o co toczył spór. Był żonaty z Anną, córką rajcy Stanisława Morsztyna starszego (nr 232). Zmarł po 21 czerwca 1503 roku, pozostawiając córkę Annę, wydaną za Zeimera.

Dokument wystawiony 12 maja 1490 roku w Krakowie, w którym Jan z Latoszyna, oficjał generalny krakowski,
ogłasza wyrok w sporze między Jerzym Langiem, rajcą krakowskim, a Andrzejem z Cieszyna, altarzystą ołtarza
św. św. Feliksa i Adaukta w kościele św. Barbary w Krakowie (spór dotyczy rocznego czynszu 3 wiardunków, należnych z ogrodu
Langa za bramą Mikołajską w Krakowie na rzecz altarysty z kościoła św. Barbary) – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 58)
Dokument wystawiony 12 maja 1490 roku w Krakowie, w którym Jan z Latoszyna, oficjał generalny krakowski, ogłasza wyrok w sporze między Jerzym Langiem, rajcą krakowskim, a Andrzejem z Cieszyna, altarzystą ołtarza św. św. Feliksa i Adaukta w kościele św. Barbary w Krakowie (spór dotyczy rocznego czynszu 3 wiardunków, należnych z ogrodu Langa za bramą Mikołajską w Krakowie na rzecz altarysty z kościoła św. Barbary) – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dok. perg. 58)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności