A+ A A-
Tom:
strona:

Konrad Lang

Rajca 1451, 1452, 1453, 1544, 1455, 1456, 1458, 1459, 1461, 1462
Burmistrz 1451, 1452, 1453, 1544, 1455, 1456, 1458, 1459, 1461, 1462

Cunradus (Cuncze, Kuncze) Lange (Langkuncze), Krosner

Kuśnierz, reprezentant możnej i wpływowej rodziny Langów, która do tego czasu wydała już wielu rajców i burmistrzów: Bartłomieja (nr 105), Mikołaja (nr 119), Michała (nr 148) i Mikołaja (nr 176). Bratem Konrada był rajca Stanisław Lang (nr 255), a bratankiem Piotr Krupek-Lang (nr 266). Konrad został odnotowany w latach 1419-1462. Przez 10 lat, od 1442 do 1451 roku, corocznie był powoływany do ławy miejskiej. W 1451 roku rozpoczął karierę w radzie miejskiej; jako burmistrz jest wzmiankowany w księgach w latach 1451, 1455, 1458 i 1459. Rajcostwo to zostało przerwane dramatycznymi zdarzeniami z 1461 roku, związanymi z zabiciem Andrzeja Tęczyńskiego, brata kasztelana krakowskiego Jana. Tęczyński miał pobić krakowskiego płatnerza Klemensa, w odwecie mieszczanie krakowscy zamordowali go, zbezcześcili ciało i porzucili na Rynku. Jan Tęczyński winą za śmierć Andrzeja obarczył, z tytułu nieutrzymania porządku w mieście, samorząd krakowski. Sąd królewski skazał na śmierć kilku rajców i mieszczan. Wyrok wykonano 15 stycznia 1462 roku na zamku. Śmierć poniósł Konrad Lang, a wraz z nim rajcy Stanisław Leymitter (nr 250) i Jarosz Szarlej (nr 240) oraz trzej mieszczanie. Po raz pierwszy w dziejach gminy krakowskiej za zbrodnię popełnioną przez mieszczan zapłacili ich reprezentanci. Konrad pozostawił syna Stanisława Kunczego (nr 273), rajcę, oraz syna Jana, przyjętego do prawa miejskiego w 1445 roku.

Dokument wydany w 1460 roku w Krakowie, w którym Rafał ze Skawiny, prepozyt kielecki i oficjał krakowski,
poświadcza wiarygodność przedstawionego mu przez Pawła z Ujazdu i Marcina Strika, altarystów w kościele Mariackim,
egzekutorów testamentu magistra Stefana Leipingera, pergaminowego oryginału testamentu sporządzonego w 1459 roku
w Krakowie, w którym rajcy krakowscy poświadczają zenanie burmistrza Konrada Langa i rajców Waltera Kezingera
(nr 228) i Mikołaja Kreidlera (nr 245), iż wysłuchali oni ostatniej woli złożonego chorobą Stefana Leipingera,
zawierającej zapisy na rzecz żony Urszuli i innych legatariuszy – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. perg. 541, vol. V/20)
Dokument wydany w 1460 roku w Krakowie, w którym Rafał ze Skawiny, prepozyt kielecki i oficjał krakowski, poświadcza wiarygodność przedstawionego mu przez Pawła z Ujazdu i Marcina Strika, altarystów w kościele Mariackim, egzekutorów testamentu magistra Stefana Leipingera, pergaminowego oryginału testamentu sporządzonego w 1459 roku w Krakowie, w którym rajcy krakowscy poświadczają zenanie burmistrza Konrada Langa i rajców Waltera Kezingera (nr 228) i Mikołaja Kreidlera (nr 245), iż wysłuchali oni ostatniej woli złożonego chorobą Stefana Leipingera, zawierającej zapisy na rzecz żony Urszuli i innych legatariuszy – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, sygn. perg. 541, vol. V/20)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności