A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Lang

Rajca 1387, 1390, 1396, 1397, 1398, 1405, 1408, 1409
Burmistrz 1387, 1390, 1396, 1397, 1398, 1405, 1408, 1409

Nicolaus Lange (Bochner)

Wybitny przedstawiciel gałęzi rodziny Langów wywodzącej się z Sącza i przybyłej do Krakowa przez Bochnię, stąd, jak się wnioskuje, zwani byli Langami-Bochnerami. Syn zmarłego około 1375 roku Mikołaja, brat Łukasza Bochnera (nr 151) i Stanisława. Przemysłowiec, mincerz krakowski, żupnik ołowiu w Olkuszu i Chęcinach, żupnik solny w Bochni i Wieliczce, celnik krakowski. Urząd rajcy krakowskiego pełnił od 1387 roku; był wielokrotnie powoływany do rady urzędującej. Jako mincerz krakowski w latach 1396—1398 zasłużył się przy przeprowadzanej przez króla i radę miejską reformie monetarnej, dewaluującej kwartniki i wprowadzającej nowe denary; był prawdopodobnie autorem tej reformy. Mikołaj zgromadził znaczny majątek, był właścicielem wielu nieruchomości, w tym domu w Rynku, kramu sukienniczego, dwóch browarów i domów położonych przy ul. św. Krzyża, domów i folwarku w Bronowicach. Dzierżawił wójtostwa, w tym połowę wielickiego. W roku 1399 uzyskał od Władysława Jagiełły koncesję na otwarcie nowej kopalni w Bochni. Zbankrutował jednak i stracił cały majątek. W 1406 roku utracił zarząd żup, z powodu długów został nawet na krótki czas uwięziony. Wobec utraty majątku pod koniec życia wystąpił z rady miejskiej. Zmarł około 1411 roku, w 1414 król skonfiskował za długi pozostawione przez niego dobra.

Dokument wydany w 1405 roku w Krakowie, w którym Władysław Jagiełło wydaje Mikołajowi Langowi-Bochnerowi,
żupnikowi bocheńskiemu i wielickiemu, polecenie przekazania 4 brył soli oraz 12 miar mniejszych z kopalni w Bochni i Wieliczce
dla klasztoru św. Andrzeja w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie)
Dokument wydany w 1405 roku w Krakowie, w którym Władysław Jagiełło wydaje Mikołajowi Langowi-Bochnerowi, żupnikowi bocheńskiemu i wielickiemu, polecenie przekazania 4 brył soli oraz 12 miar mniejszych z kopalni w Bochni i Wieliczce dla klasztoru św. Andrzeja w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności