Wersja kontrastowa
A+ A A-

Mikołaj Lang

Mikołaj Lang

Rajca 1387, 1390, 1396, 1397, 1398, 1405, 1408, 1409
Burmistrz 1387, 1390, 1396, 1397, 1398, 1405, 1408, 1409

Nicolaus Lange (Bochner)

Wybitny przedstawiciel gałęzi rodziny Langów wywodzącej się z Sącza i przybyłej do Krakowa przez Bochnię, stąd, jak się wnioskuje, zwani byli Langami-Bochnerami. Syn zmarłego około 1375 roku Mikołaja, brat Łukasza Bochnera (nr 151) i Stanisława. Przemysłowiec, mincerz krakowski, żupnik ołowiu w Olkuszu i Chęcinach, żupnik solny w Bochni i Wieliczce, celnik krakowski. Urząd rajcy krakowskiego pełnił od 1387 roku; był wielokrotnie powoływany do rady urzędującej. Jako mincerz krakowski w latach 1396—1398 zasłużył się przy przeprowadzanej przez króla i radę miejską reformie monetarnej, dewaluującej kwartniki i wprowadzającej nowe denary; był prawdopodobnie autorem tej reformy. Mikołaj zgromadził znaczny majątek, był właścicielem wielu nieruchomości, w tym domu w Rynku, kramu sukienniczego, dwóch browarów i domów położonych przy ul. św. Krzyża, domów i folwarku w Bronowicach. Dzierżawił wójtostwa, w tym połowę wielickiego. W roku 1399 uzyskał od Władysława Jagiełły koncesję na otwarcie nowej kopalni w Bochni. Zbankrutował jednak i stracił cały majątek. W 1406 roku utracił zarząd żup, z powodu długów został nawet na krótki czas uwięziony. Wobec utraty majątku pod koniec życia wystąpił z rady miejskiej. Zmarł około 1411 roku, w 1414 król skonfiskował za długi pozostawione przez niego dobra.

Dokument wydany w 1405 roku w Krakowie, w którym Władysław Jagiełło wydaje Mikołajowi Langowi-Bochnerowi,
żupnikowi bocheńskiemu i wielickiemu, polecenie przekazania 4 brył soli oraz 12 miar mniejszych z kopalni w Bochni i Wieliczce
dla klasztoru św. Andrzeja w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie)
Dokument wydany w 1405 roku w Krakowie, w którym Władysław Jagiełło wydaje Mikołajowi Langowi-Bochnerowi, żupnikowi bocheńskiemu i wielickiemu, polecenie przekazania 4 brył soli oraz 12 miar mniejszych z kopalni w Bochni i Wieliczce dla klasztoru św. Andrzeja w Krakowie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum klasztoru ss. Klarysek w Krakowie)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska