A+ A A-
Tom:
strona:

Karolina Lanckorońska

srebrny medal oznaczony numerem 2 przyznany 24 stycznia 1995 roku

…w uznaniu Jej szczególnych zasług dla Stołecznego  Królewskiego Miasta Krakowa… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XII/123/95)

Karolina Lanckorońska

 

profesor historii sztuki, ofiarodawczyni rodzinnych kolekcji dzieł

 

Z wręczenia przez delegację miejską Karolinie Lanckorońskiej srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” w Rzymie 13 marca 1995 r. Fotografia laureatki oraz własnoręczny podpis uhonorowanej.

 

Karolina Maria Adelajda Franciszka Ksawera Małgorzata Edina z Brzezia Lanckorońska, hrabianka, herbu Zadora, historyk sztuki, pedagog, filantropka. Urodzona 11 sierpnia 1898 r. w Gars am Kamp w Dolnej Austrii. Po studiach i uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1935 r. habilitowała się i wykładała na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W trakcie wojny była porucznikiem Armii Krajowej, uczestniczyła też w pracach Rady Głównej Opiekuńczej w Krakowie. W 1942 r. został aresztowana, przebywała w obozie w Ravensbrück do 1945 r. Po wojnie osiadła we Włoszech. Współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie publikującego teksty źródłowe do historii Polski. Utworzyła dwie fundacje: Lanckorońskich i z Brzezia Lanckorońskich, finansujące stypendia dla polskich uczonych – pod zarządem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, której została członkiem. W 1994 r. ofiarowała polskim instytucjom, w tym Zamkowi Królewskiemu na Wawelu, część bezcennej kolekcji dzieł sztuki Lanckorońskich. Doktor h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odznaczona m.in. Wielkim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 25 sierpnia 2002 r. w Rzymie; pochowana na tamtejszym cmentarzu Campo Verano.

Srebrny medal nr 2 przyznany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XII/123/95 podjętą 24 stycznia 1995 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Uhonorowanie związane było z dokonanym rok wcześniej przez prof. Karolinę Lanckorońską darem na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu bezcennej kolekcji dzieł sztuki. W celu wręczenia medalu wraz z dyplomem do Rzymu udała się delegacja miasta z prezydentem miasta i wiceprzewodniczącym RMK Pawłem Pytką na czele – przekazanie nastąpiło 13 marca 1995 r., co zostało uwiecznione w Księdze Medalu „Cracoviae Merenti”.

 

Akt wręczenia medalu z dyplomem (stoją: prezydent miasta oraz członkowie Komisji Medalu bp metropolita kard. Franciszek Macharski i rektor UJ prof. Aleksander Koj); laureatka podczas uroczystości oraz wpis Karoliny Lanckorońskiej do Księgi Medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności