A+ A A-
Tom:
strona:

Klemens Lamel

rajca 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488
burmistrz 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488

Clemens Lammel (Laszek)

Wywodził się prawdopodobnie ze Stradomia – w roku 1421 Jan Lemel z żoną Elżbietą, możliwe, że rodzice Klemensa, zakupili od Jana Zaidlera (nr 88) dom położony w Stradomiu, przy dzisiejszej ul. Stradomskiej. Klemens jednak za czasów swojej aktywności we władzach miejskich był kazimierzaninem i reprezentantem kazimierskich mieszkańców. W roku 1481 został odnotowany po raz pierwszy na urzędzie rajcy, ale jest to rok, od którego rozpoczynają się księgi radzieckie po półwiecznej luce, zatem mógł rozpoczynać karierę rajcowską wcześniej. Następne potwierdzone nominacje do rady urzędującej otrzymywał rok po roku w latach 1483–1488. Pełnił wówczas funkcję burmistrza – z datą dzienną jako burmistrz odnotowany został 17 maja 1481 roku. W roku 1483 został powołany przez radę miejską na urząd wójta w Kazimierzu (w Stradomiu wójtem był wówczas Marcin rybak – nr 149). Jako wójt w tymże 1483 roku uczestniczył w posiedzeniu sądowym ławy miejskiej pod przewodnictwem rajcy Stanisława Wycisły (nr 135) – zgodnie z zasadami i nomenklaturą podczas tego sądu (tak zwanego burgrabskiego) występował jako „sołtys”. Ożenił się z Elżbietą. Jego żona w 1488 roku sporządziła testament, który zachował się w aktach. Na początku XVI wieku w składzie rady miejskiej pojawił się Mikołaj Lamel (nr 179), syn Klemensa i Elżbiety.

Z księgi ławniczej Kazimierza obejmującej lata 1461–1484: wpis z 1483 roku dokumentujący wybór wójtów oraz ławników
kazimierskich i stradomskich; w elekcji tej rajca Klemens Lamel uzyskał urząd wójta Kazimierza – oraz zbliżenie zapisu
imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 377, s. 103)
Z księgi ławniczej Kazimierza obejmującej lata 1461–1484: wpis z 1483 roku dokumentujący wybór wójtów oraz ławników kazimierskich i stradomskich; w elekcji tej rajca Klemens Lamel uzyskał urząd wójta Kazimierza – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 377, s. 103)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności