A+ A A-
Tom:
strona:

Janusz Nela

rajca 1423, 1424, 1426, 1427, 1429, 1430
burmistrz 1423, 1424, 1426, 1427, 1429, 1430

Janussius (Januss Janusch) Nela, pannifex, textor

Sukiennik, we władzach miasta Kazimierza początkowo odnotowany na urzędzie ławnika, w latach 1419–1421, za kadencji wójtowskich Teodoryka sukiennika (nr 61), Mikołaja Śliwosza (nr 81), Mikołaja Bohemusa-Czecha (nr 63) i Zygmunta z Namysłowa (nr 85). Do rady urzędującejburmistrzowskiej został wybrany w roku 1423, nominacje rajcowskie uzyskiwał jeszcze pięciokrotnie, do roku 1430 włącznie. W roku 1419 wiódł spór z Wojtkiem Kasemanem o prawo zamieszkania w domu i rozliczenia z tym związane, zakończony ugodą zawartą przed sędziami polubownymi. W 1422 roku sprzedał krawcowi Mikołajowi Jugermanowi swój dom położony przy ul. Sukienniczej, nie wiadomo jednak, czy był ten sam dom, który wcześniej był przedmiotem sporu, czy inny.

Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1423,
z Januszem Nelą w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 107)
Z księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1416–1433: fragment wpisu dokumentującego wybór rajców na rok 1423, z Januszem Nelą w składzie – oraz zbliżenie zapisu imienia (Biblioteka Jagiellońska, sygn. rkps 1045/2, k. 107)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności