A+ A A-
Tom:
strona:

Kune Neumarkt

rajca 1381
burmistrz 1381

Cune (Cunko) Neumarket (Newmarkt, Newmerkt) pistor

Piekarz, pochodził ze Środy Śląskiej. Kazimierskie prawo miejskie otrzymał w 1375 roku, co wpisano do najstarszej z zachowanych ksiąg radzieckich. Był rajcą i burmistrzem – ślad zachował się w jednej zapisce, której pochodzenie może być datowane na lata 1379–1384 – por. Heynko szewc (nr 33). Ostatni raz został wzmiankowany w roku 1386, gdy odnotowano zapłacenie przez niego podatku w wysokości 2 groszy; zaliczony został wówczas do grupy piekarzy nieposiadających na własność domu.

Z najstarszej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381: wpis umieszczony pod rokiem 1377,
jednak pochodzenia późniejszego, z lat 1379–1384 – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 185)
Z najstarszej księgi radzieckiej Kazimierza obejmującej lata 1369–1381: wpis umieszczony pod rokiem 1377, jednak pochodzenia późniejszego, z lat 1379–1384 – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 1, s. 185)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności