A+ A A-
Tom:
strona:

Michał Neudorff

Rajca 1407, 1412, 1417, 1418
Burmistrz 1407, 1412, 1417, 1418

Michael (Michil) Newdorf (Neudorf)

Mieszczanin krakowski, pochodzący z miejscowości Nowa Wieś, o czym świadczy brzmienie przydomka, którego używał. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1375-1418. Zasiadał w ławie miejskiej w roku 1393, prawdopodobnie także w roku 1397, kiedy to brał udział w wydaniu przez księcia Jana Mazowieckiego zgody Janowi Puswange (nr 137) na połączenie jego dwóch domów położonych przy ulicach Brackiej i Wiślnej wodociągiem przechodzącym przez posesję księcia. W roku 1407 uzyskał nominację do rady miejskiej. Jako rajca urzędujący w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Wraz z rajcą Pawłem Homanem (nr 169) udzielił radzie miejskiej pożyczki finansowej, którą rada zaciągnęła u nich „na polecenie i w imieniu najjaśniejszego pana” - Władysława Jagiełły. W 1412 roku rada miejska podjęła uchwałę potwierdzającą to zobowiązanie wobec pożyczkodawców. Jan poręczał przy przyjęciu do krakowskiego prawa miejskiego za Jana Kocha w 1414 roku oraz za Albrechta Buchholcza w roku 1418. Był żonaty, z Klarą. Został odnotowany w Księdze zmarłych Bractwa kościoła Marii Panny.

Z księgi sprzedaży czynszów miejskich zawierającej wpisy z lat 1412–1415 strony tytułowa i 6 z wpisem z 1412 roku,
dotyczącym zobowiązania rajców miejskich do zwrotu Michałowi Neudorffowi i Pawłowi Homanowi (nr 169) długu pieniężnego,
który rada zaciągnęła u nich na polecenie i w imieniu Władysława Jagiełły – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1358, s. tytułowa, s. 6)
Z księgi sprzedaży czynszów miejskich zawierającej wpisy z lat 1412–1415 strony tytułowa i 6 z wpisem z 1412 roku, dotyczącym zobowiązania rajców miejskich do zwrotu Michałowi Neudorffowi i Pawłowi Homanowi (nr 169) długu pieniężnego, który rada zaciągnęła u nich na polecenie i w imieniu Władysława Jagiełły – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1358, s. tytułowa, s. 6)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności