A+ A A-
Tom:
strona:

Paweł Newburger

Rajca 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1476, 1477, 1479, 1482, 1489
Burmistrz 1463, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1476, 1477, 1479, 1482, 1489

Paulus Neuburgir

Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1433-1489, przyjęty do prawa miejskiego w roku 1433. W roku 1455 został wzmiankowany jako ławnik Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Jednak od 1458 roku zasiadał już w ławie miejskiej, otrzymywał powołania na urząd ławnika sądowego także w latach 1460,1461 i 1462. W roku 1463 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której był odnotowywany w ciągu 26 lat, do 1489 roku włącznie. Wielokrotnie był powoływany do rady urzędującej, pełnił wtedy w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza, co zostało odnotowane w latach 1470 i 1482. W roku 1464 przyjmował zeznanie testamentowe Małgorzaty, żony Zygmunta młynarza, w roku 1471 - zeznanie testamentowe Anny, żony Stanisława Gortlera, paśnika, natomiast w roku następnym — ostatnią wolę Jana Landanda. Poręczał za przyjęcie do prawa miejskiego wielu osób, w tym swojego brata Salomona. Był rajcą starym w 1489 roku, gdy zakończono w kościele Mariackim prace nad budową ołtarza Wita Stwosza. Uzyskał godność prowizora kościoła Mariackiego. W testamencie uczynił zapis, w wyniku którego w roku 1482 rada miejska ulokowała w wadze woskowej pochodzący z tego zapisu kapitał 500 florenów węgierskich, z którego to kapitału czynsz w wysokości 20 florenów został przeznaczony na msze. Paweł był ożeniony z Barbarą, wdową po Tylmanie z Bruch. Zmarł przed 29 maja 1490 roku.

Dokument wydany w 1482 roku w Krakowie, w którym rajcy krakowscy lokują w wadze wosku pochodzący z zapisu
Pawła Newburgera kapitał 500 florenów węgierskich, z którego czynsz w wysokości 20 florenów zostaje przeznaczony na msze –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 330)
Dokument wydany w 1482 roku w Krakowie, w którym rajcy krakowscy lokują w wadze wosku pochodzący z zapisu Pawła Newburgera kapitał 500 florenów węgierskich, z którego czynsz w wysokości 20 florenów zostaje przeznaczony na msze – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 330)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności