A+ A A-
Tom:
strona:

Adam Nagoth młodszy

Rajca 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656
Burmistrz 1624, 1631, 1632, 1634, 1635, 1636, 1638, 1639, 1640, 1644, 1652, 1653

Adamus Nagot (Nagott)

Mieszczanin i kupiec krakowski, syn Adama Nagotha starszego (nr 434), mieszczanina oświęcimskiego i rajcy krakowskiego (1595–1623) oraz Elżbiety. Początkowo uczył się kuśnierstwa. Pozycja majątkowa rodziców niewątpliwie ułatwiła mu szybki awans. Do rady miejskiej został wybrany na miejsce ojca w 1624 roku i zgodnie ze zwyczajem zasiadł w radzie urzędującej. Urząd rajcy piastował przez ponad 32 lata, w czasie których dwunastokrotnie wstępował do rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił obowiązki burmistrza. Powierzono mu też funkcję prowizora zbrojowni miejskiej, jednakże zrezygnował z niej 13 marca 1647 roku na rzecz Sebastiana Zacherli (nr 505). Przed najazdem szwedzkim przeprowadził całościową lustrację stanu fortyfikacji miejskich i uzbrojenia. Jako rajca uczestniczył w budowie łuków tryumfalnych z okazji uroczystego wjazdu do Krakowa Ludwiki Marii (w 1646 roku) i Jana II Kazimierza Wazy (w 1649 roku). Sprawował również pieczę nad organizacją egzekwii w kościele Mariackim za duszę zmarłego Władysława. Posiadał kamienicę przy ul. Floriańskiej (obecnie nr 9), a także dzierżawił wieś Mistrzejowice. Pełnił funkcję edyla kościoła Mariackiego (w 1651 roku) i przechowywał klucze do wieży kościelnej, strzegąc wejścia na koronę wieży. Żonaty z Anną, córką Jakuba Zedzianowskiego, rajcy lubelskiego, miał z nią córkę Annę, wydaną za mąż za Łukasza Kupisza, kupca krakowskiego. Prócz córki Anny pozostawił też inne małoletnie dzieci, dla których burmistrz Andrzej Cieniowic (nr 508) wyznaczył opiekunów. Adam Nagoth po roku 1656 nie jest już odnotowywany w księgach miejskich.

Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta obejmującej lata 1538–1643 fragment strony 427 z wpisem z 1635 roku
dokonanym za kadencji burmistrzowskiej Adama Nagotha – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1213, s. 427)
Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta obejmującej lata 1538–1643 fragment strony 427 z wpisem z 1635 roku dokonanym za kadencji burmistrzowskiej Adama Nagotha – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1213, s. 427)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności