Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Kałużny

rajca 1582
burmistrz 1582

Stanislaw Kałuzny

Rajca, po którym ślad zachował się jedynie w jednej zapisce w aktach sądu wielkorządcy krakowskiego – w 1582 roku powroźnik kleparski Bartosz Sękara wystąpił do sądu wielkorządowego przeciwko Janowi Brączwikowi i opiekunom potomków zmarłego rajcy Stanisława Kałużnego o zwrot kwoty 5 złotych, które przekazał Stanisławowi za jego życia. Stanisław był prawdopodobnie ojcem Jana Kałużnego (nr 114), rajcy od 1602 roku.

Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1580–1583: fragment wpisu z 1582 roku dotyczącego sporu
o zwrot pieniędzy przekazanych zmarłemu rajcy Stanisławowi Kałużnemu za jego życia – oraz zbliżenie zapisu imienia
i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 67, s. 257)
Z akt sądowych wielkorządcy krakowskiego obejmujących lata 1580–1583: fragment wpisu z 1582 roku dotyczącego sporu o zwrot pieniędzy przekazanych zmarłemu rajcy Stanisławowi Kałużnemu za jego życia – oraz zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. Teut. 67, s. 257)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska