Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Kaczmarzyk

rajca 1557, 1558, 1559, 1560, 1561
burmistrz 1557

Martinus Kaczmarzik

Przedstawiciel mieszczan kazimierskich w radzie miejskiej, nominację do niej otrzymał w roku 1557 z rąk Jana Bonera, wielkorządcy krakowskiego. Godność rajcowską sprawował co najmniej do roku 1561, jednak w radzie urzędującej-burmistrzowskiej został odnotowany jednorazowo, w roku nominacji inaugurującej jego udział w radzie miejskiej. Jego aktywność nie została w zachowanych księgach miejskich wyeksponowana.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1557; wśród powołanych Marcin Spunth – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 202)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1557; wśród powołanych Marcin Spunth – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 202)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska