Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Kaldherberg

Rajca 1417, 1418, 1421
Burmistrz 1417, 1418, 1421

Petrus (Petir) Kaldherberger (Rahsnata)

Znamienity mieszczanin krakowski, kupiec, pochodzący być może z miejscowości Kalteherberge (obecnie Swierznica koło Malborka), choć współczesny mu w Krakowie Mikołaj Kaldeherberge przybył z Wrocławia. Piotr został odnotowany w krakowskich księgach miejskich w latach 1392-1443. W ławie miejskiej zasiadał w latach 1393, 1397, 1409-1411, 1413 i 1416-1417. Do rady miejskiej uzyskał nominację w 1417 roku, rajcą urzędującym był także, a zatem i pełnił funkcję burmistrza, w latach 1418 i 1421. O jego pozycji świadczy fakt, że w jego domu prowadzono układy w sporze o pastwiska między miastem a klasztorem zwierzynieckim. Piotr zapisał się także jako doradca finansowy i bankier odnowionego uniwersytetu, w 1400 roku w imieniu wykonawców testamentu królowej Jadwigi kupił dom przeznaczony na siedzibę uczelni (Collegium Maius).Przed wejściem do jego domu została pochwycona Nawojka, pierwsza studentka uniwersytetu. Sprawował godność starszego kongregacji kupieckiej, handlował suknem, srebrem, ołowiemi materiałami budowlanymi. Udzielał pożyczek mieszczanom, szlachcie i dostojnikom. Przez pewien czas był opiekunem wdowy po Piotrze Melczerze (nr 88), Agnieszki. Był właścicielem kilku domów, w tym przy Rynku, od 1420 roku także posiadłości Królowa Wola w Łobzowie. Ożenił się dwukrotnie, z Katarzyną i Agnieszką. Zmarł w 1423 roku. Jego córka Katarzyna była żoną Wilhelma, wójta bocheńskiego, inna z córek została żoną Jana Slepkugila młodszego (nr 206), zaś kolejna, Anna, żoną Jana Swidniczera (nr 197). Piotr miał też syna Hieronima, proboszcza kościoła św. Magdaleny.

Dokument wydany w 1420 roku w Krakowie, w którym Zygmunt, wójt prowincjonalny Sądu Wyższego Prawa
Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, wraz z ławnikami potwierdzili nabycie przez Piotra Kaldherberga posiadłości
Królowa Wola położonej w Łobzowie od Małgorzaty, wdowie po Andrzeju Libentalu – oraz powiększenie zapisu imienia
i krakowskiego obywatelstwa (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 59)
Dokument wydany w 1420 roku w Krakowie, w którym Zygmunt, wójt prowincjonalny Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim, wraz z ławnikami potwierdzili nabycie przez Piotra Kaldherberga posiadłości Królowa Wola położonej w Łobzowie od Małgorzaty, wdowie po Andrzeju Libentalu – oraz powiększenie zapisu imienia i krakowskiego obywatelstwa (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. dypl. perg. 59)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska