Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Kamieński

rajca 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591
burmistrz 1586, 1587, 1588

Joannes Kaminski

Kazimierzanin, do rady miejskiej wszedł w 1586 roku, uzyskując nominację na miejsce zwolnione po śmierci rajcy Wawrzyńca Slezaka (nr 237). W radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał w latach 1586–1588, w czasie których rada przeprowadziła zmiany ustrojowe: uchwałą z 1586 roku usankcjonowano działanie dwóch kolegiów Dwunastu Mężów reprezentujących pospólstwo, z kolei w roku 1588 uchwalono, że ławnikiem może zostać tylko uprzedni członek gremium Dwunastu Mężów, a rajcą tylko wcześniejszy ławnik lub wójt – regulacje te zatwierdził Zygmunt III Waza. Rajca Jan Kamieński żonaty był z Dorotą. Po roku 1591 nie był już odnotowywany, dopiero w roku 1604 zapisano, że na zwolnione po nim miejsce nominację do rady otrzymał Wojciech Stalni młodszy (nr 260) – co dowodzi, jak długo utrzymywano w radzie nieobsadzone krzesło rajcowskie.

Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603:
fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1586; wśród powołanych Jan Kamieński – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 208)
Z księgi miejskiej Kazimierza zawierającej indeks rzeczowy wpisów do kazimierskich ksiąg radzieckich z lat 1530–1603: fragment kopii wpisu elekcji rady urzędującej na rok 1586; wśród powołanych Jan Kamieński – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 176, s. 208)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska