Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Baltazar Kaczyński

rajca 1759, 1760
burmistrz 1759, 1760

Balthasar Kaczynski

Jeden z trzech Kaczyńskich, obok Melchiora Kaczyńskiego (nr 190) i Kaspra Kaczyńskiego (nr 192), w tym samym czasie zasiadających w kleparskiej radzie miejskiej, prawdopodobnie połączonych więzami braterskim. Odnotowany w księgach miejskich jako rajca-burmistrz kleparski dwukrotnie: w latach 1759 i 1760 (w tych latach urzędował też Melchior) w związku z tą samą, nieokreśloną sprawą Baltazar pozwany był przed sąd grodzki krakowski, jednak nie stawiał się; bezskuteczne wezwania czynione przez woźnego sądowego Kazimierza Wacławowicza były odnotowywane w kleparskiej księdze radzieckiej.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1758–1763: fragment wpisu z 1760 roku
odnotowującego bezskuteczne wzywanie rajcy Baltazara Kaczyńskiego, czynione w imieniu sądu grodzkiego krakowskiego
przez tamtejszego woźnego Kazimierza Wacławowicza – zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 49, s. 202)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1758–1763: fragment wpisu z 1760 roku odnotowującego bezskuteczne wzywanie rajcy Baltazara Kaczyńskiego, czynione w imieniu sądu grodzkiego krakowskiego przez tamtejszego woźnego Kazimierza Wacławowicza – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 49, s. 202)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska