Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Kałużny

rajca 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611
burmistrz 1602

Joannes Kałuszka

Prawdopodobnie syn rajcy Stanisława Kałużnego (nr 101). W radzie miejskiej zasiadał już przed rokiem 1602, wtedy też, co najmniej w pierwszym roku piastowania tej godności, musiał zasiadać w radzie urzędującej. W latach 1606, 1608 i 1610 był wójtem kleparskim. Jego własnością był dom położony przy ul. Długiej; prowadził sąsiedzki spór o kształt muru granicznego z domem mieszczanina Szymona Gąski. Żonaty z Agnieszką. W 1611 roku pełnił funkcję prowizora szpitala św. Floriana w Kleparzu, zmarł w tymże roku. Prowizorem szpitala w jego miejsce został rajca Stanisław Szabura (nr 111), który niebawem po zgonie Jana Kałużnego wniósł o sądowne zajęcie kwoty 10 florenów polskich na pokrycie długu za wino, zaciągniętego przez nieboszczyka za swego życia.

Z księgi wiertelniczej Krakowa obejmującej lata 1568–1606: fragment dokonanego w roku 1602 wpisu dotyczącego lustracji
spornego muru między posesjami obywatela kleparskiego Szymona Gąski i rajcy kleparskiego Jana Kałużnego –
zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1377, s. 715)
Z księgi wiertelniczej Krakowa obejmującej lata 1568–1606: fragment dokonanego w roku 1602 wpisu dotyczącego lustracji spornego muru między posesjami obywatela kleparskiego Szymona Gąski i rajcy kleparskiego Jana Kałużnego – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 1377, s. 715)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska