A+ A A-
Tom:
strona:

Ryszard Kaczorowski

tytuł honorowego obywatela nadany 22 października 1997 roku

…w uznaniu zasług w działalności na rzecz odzyskania niepodległości Polski poprzez walkę zbrojną i aktywną  działalność polityczną oraz społeczną na emigracji… (z uchwały Rady Miasta Krakowa nr XCII/883/97)

Ryszard Kaczorowski

 

ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

 

Z uroczystości wręczenia dyplomu honorowego obywatelstwa 6 stycznia 1997 r. w Pałacu Wielopolskich. Ryszard Kaczorowski w sali Obrad RMK oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Ryszard Kaczorowski, polityk, działacz społeczny, ostatni prezydent RP na uchodźstwie (patrz przypis na s. 39). Urodzony w rodzinie szlacheckiej herbu Jelita 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Związany z harcerstwem, w 1939 r. organizował Szare Szeregi, był komendantem okręgu białostockiego. Aresztowany przez NKWD, skazany na śmierć, wywieziony na Kołymę, w 1942 r. wstąpił do armii polskiej formowanej przez gen. Władysława Andersa. W randze starszego strzelca walczył o Monte Cassino. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, po ukończeniu Szkoły Handlu Zagranicznego pracował jako księgowy. Harcmistrz, w latach 1967–1988 przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie. Działał w Radzie Narodowej – parlamencie emigracyjnym, w 1986 r. w rządzie emigracyjnym został ministrem ds. krajowych. W 1989 r. objął urząd prezydenta RP na uchodźstwie. Z końcem 1990 r. insygnia prezydenckie przekazał Lechowi Wałęsie. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej w rosyjskim Smoleńsku; spoczywa w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Tytuł nadanyuchwałą Rady Miasta Krakowanr XCII/883/97 podjętą 22 października 1997 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Stanisław Handzlik. Wręczenie dyplomu nastąpiło 6 stycznia 1998 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz prezentacja oryginału dyplomu przez Ryszarda Kaczorowskiego, któremu towarzyszy małżonka Karolina, w latach 1989–1990 z racji prezydentury męża pierwsza dama Polski na uchodźstwie.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności