Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Kasper Kaczyński

rajca 1763
burmistrz 1763

Gaspar Kaczynski

Trzeci z Kaczyńskich odnotowywanych jako kleparscy rajcowie-burmistrzowie, prawdopodobnie brat Melchiora Kaczyńskiego (nr 190) i Baltazara Kaczyńskiego (nr 191). Wzmiankowany w radzie miejskiej w roku 1763, gdy zasiadał w niej także Melchior. Wówczas to pod przewodnictwem burmistrza Michała Molęckiego (nr 189) brał udział w sprawie prowadzonej przed urzędem radzieckim z udziałem przyszłego rajcy Michała Wesołowskiego (nr 193), Jana Kalinowskiego i Jana Koprowskiego. Brak dalszych śladów aktywności Kaspra, ale też zasób zachowanych archiwaliów jest znacznie ograniczony.

Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1758–1763: fragment wpisu z 1763 roku dotyczący sprawy przed urzędem
radzieckim reprezentowanym przez ówczesnego burmistrza Michała Molęckiego (nr 189) i rajcę Kaspra Kaczyńskiego,
z udzialem przyszłego rajcy Michała Wesołowskiego (nr 193), Jana Kalinowskiego i Jana Koprowskiego –
zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 49, s. 436)
Z księgi radzieckiej Kleparza obejmującej lata 1758–1763: fragment wpisu z 1763 roku dotyczący sprawy przed urzędem radzieckim reprezentowanym przez ówczesnego burmistrza Michała Molęckiego (nr 189) i rajcę Kaspra Kaczyńskiego, z udzialem przyszłego rajcy Michała Wesołowskiego (nr 193), Jana Kalinowskiego i Jana Koprowskiego – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 49, s. 436)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska