Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Fabrys

Rajca 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677
Burmistrz 1668

Nicolaus Fabys (Fabris, Fabri)

Kupiec, przedstawiciel włoskiej rodziny Fabrich. Pochodził z Modeny, gdzie jego rodzina posiadała winnice. Przez 30 lat przebywał we Włoszech. Prawo miejskie krakowskie przyjął w 1660 roku. Uzyskał indygenat. Był sekretarzem królewskim. Sprawował urząd ławnika Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim (w 1666 roku), z którego zrezygnował w 1667 roku, kiedy został rajcą krakowskim, zajmując miejsce po Franciszku Kortynie (nr 521). W radzie miejskiej zasiadał do 1677 roku. W tym czasie zaledwie raz wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Został oddelegowany wraz z Jakubem Reynekierem (nr 531) do pomocy przy nadzorze ozdabiania ul. Grodzkiej z okazji koronacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (w 1669 roku). Uczestniczył w spółce handlowej z Andrzejem Bellim (nr 527). Był właścicielem kamienicy przy ul. Różanej na Garbarach. Wraz z Adamem Lefferem byli prowizorami szpitala św. Ducha w latach 1671−1676. Mikołaj Fabrys przeznaczył sumy ze swej kamienicy na czterech ojców z zakonu karmelitów. Dla kościoła Mariackiego przeznaczył 800 złotych polskich. Ożenił się z Katarzyną, której pełnomocnikiem po śmierci męża był Marek Antoni Federici (nr 553). Jego pasierbem był ojciec Serapion Kociołkowic z zakonu karmelitów. Mikołaj spisał testament 20 września 1675 roku. Zmarł przed 27 lipca roku 1677, kiedy to na jego miejsce wybrano do rady Jerzego Romualda Schedla (nr 546).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1664–1670 fragment strony 554 z wykazem rajców urzędujących
nominowanych na rok 1668, wśród których znajduje się Mikołaj Fabrys – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 46, s. 554)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1664–1670 fragment strony 554 z wykazem rajców urzędujących nominowanych na rok 1668, wśród których znajduje się Mikołaj Fabrys – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 46, s. 554)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska