Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jan Faber

Rajca 1410, 1411, 1412, 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1425
Burmistrz 1410, 1411, 1412, 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1425

Johannes Faber

Mieszczanin krakowski posługujący sie przydomkiem „kowal”, wskazującym albo wykonywaną przez niego profesję, albo tradycję rodzinną. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1395—1425. Do ławy miejskiej został powołany w 1409 roku i w roku następnym. Jak stwierdza jednak księga ławnicza,„w sobotę w oktawie Bożego Ciała 1410 roku Mikołaj Czetirwang został powołany do składu ławy w miejsce Jana kowala, który w środę w przeddzień wigilii świętych Filipa i Jakuba uzyskał nominację do rady miejskiej”. Urząd rajcy Jan sprawował 15 lat, do roku 1425, uzyskując kilkakrotnie nominację do rady urzędującej i pełniąc w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. W 1416 roku jako rajca brał udział w przekazaniu Mikołajowi Goltbergowi rocznego czynszu z domu kuśnierzy, pod warunkiem późniejszego odkupienia go przez miasto. W 1422 roku rozstrzygał spór pomiędzy Close Ungerem i Franczkiem muratorem w sprawie otworów do odpływu wody w murze oddzielającym ich domy. Był właścicielem domu położonego przy ul. św. Jana, sąsiadującego z domem Dominika Slepkugila.

Dokument wydany w 1430 roku w Krakowie, w którym biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki przywołuje zapisy na rzecz
wielkiego ołtarza w kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie, w tym zawarte w dokumencie z 1425 roku potwierdzenie
rajców krakowskich, że dwóch z nich, Jan Faber i Mikołaj Bastgert (nr 193), udali się do łoża chorej Konstancji Warszowej,
która wobec nich złożyła oświadczenie o ustanowieniu wieczystego czynszu rocznego 14 grzywien na rzecz wielkiego ołtarza
w tym kościele – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dypl. perg. 22)
Dokument wydany w 1430 roku w Krakowie, w którym biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki przywołuje zapisy na rzecz wielkiego ołtarza w kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie, w tym zawarte w dokumencie z 1425 roku potwierdzenie rajców krakowskich, że dwóch z nich, Jan Faber i Mikołaj Bastgert (nr 193), udali się do łoża chorej Konstancji Warszowej, która wobec nich złożyła oświadczenie o ustanowieniu wieczystego czynszu rocznego 14 grzywien na rzecz wielkiego ołtarza w tym kościele – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie, sygn. dypl. perg. 22)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska