Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Aureliusz Federici

Rajca 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718
Burmistrz 1700, 1707

Aurelius Federicus (Federycys)

Kupiec sukienny. Pochodził z Wenecji, tak jak jego stryj Marek Antoni, kupiec krakowski i rajca (nr 553). Prawo miejskie Krakowa przyjął w 1683 roku. Do ławy miejskiej wszedł w roku 1697. Zasiadał w niej zaledwie dwa lata. W 1699 roku został wybrany na urząd rajcowski w miejsce zmarłego stryja – Marka Antoniego. Wzbudziło to pewne protesty w mieście – anonimowy autor napisał nawet paszkwil potępiający Aureliusza. Decyzją rady w 1699 roku utwór ten został publicznie spalony na rynku. Za wykrycie autora oferowano 50 talarów nagrody. Aureliusz prowadził sklep sukienny, z którego w 1709 roku Jan Grudziński, starosta rawski, zabrał na koszt miasta 39 łokci materiału jedwabnego w czasie stacjonowania z wojskami w Krakowie. Podczas morowego powietrza Aureliusz Federici wyjechał z Krakowa (grudzień 1707 – lipiec 1708 roku). Zachorował w Niepołomicach i 21 maja 1708 roku sporządził testament. Jako prowizor lazaretu miejskiego zażądał od rady miejskiej w 1709 roku generalnego remontu budynku, który znacznie ucierpiał w czasie morowego powietrza. Procesował się z Aleksandrem Riedem o spadek po stryju Marku Antonim (zachowały się akta procesowe z lat 1712–1716). Ożenił się z Katarzyną, córką rajcy Wojciecha Srebrnickiego (nr 567). Zmarł po kilkuletniej ciężkiej chorobie w 1718 roku. Na jego miejsce w radzie wybrano Ignacego Pawła Michałowskiego (nr 592).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 51 z wpisem z 1718 roku o wyborze
do rady miejskiej nowego rajcy Ignacego Pawła Michałowskiego (nr 592), jak zapisano: „po śmierci szlachetnego i czcigodnego
Aureliusza Federiciego, zmarłego po długiej i ciężkiej chorobie, którą znosił cierpliwie, przykuty przez wiele lat do łoża” –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 51)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 51 z wpisem z 1718 roku o wyborze do rady miejskiej nowego rajcy Ignacego Pawła Michałowskiego (nr 592), jak zapisano: „po śmierci szlachetnego i czcigodnego Aureliusza Federiciego, zmarłego po długiej i ciężkiej chorobie, którą znosił cierpliwie, przykuty przez wiele lat do łoża” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 51)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska