Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Piotr Fetter

Rajca 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 1435
Burmistrz 1414, 1416, 1417, 1418, 1421, 1422, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 1435

Petrus Fettir (Peterfettir)

Kupiec, odnotowany w księgach miejskich w latach 1410—1435.  W roku 1410 został zapisany jako starszy cechu kupieckiego wraz z kilkoma innymi kupcami, wśród nich przyszłymi rajcami: Piotrem Kaldherbergiem (nr 181), Jerzym Morsztynem starszym (nr 182), Pawłem Homanem (nr 169) i Mikołajem Glazerem (nr 194). Karierę we władzach samorządu miasta Piotr rozpocząłw roku 1410, uzyskując powołanie do ławy miejskiej. Ławnikiem był także w latach 1411 i 1412. Dwa lata później, w 1414 roku, został po raz pierwszy odnotowany w radzie miejskiej, w której zasiadał ponad 20 lat, do 1435 roku, wielokrotnie uzyskując powołania do rady urzędującej. Piastował wtedy funkcję burmistrza, jednak odnotowano ten fakt tylko w roku 1422. W 1416 roku wziął udział, wraz innymi urzędującymi rajcami, w przekazaniu Mikołajowi Goltbergowirocznego czynszu z domu kuśnierzy, pod warunkiem późniejszego odkupienia go przez miasto. Z kolei w 1422 roku rozstrzygał spór pomiędzy Kloze Ungerem i Franczkiem muratorem w sprawie muru pomiędzy ich domami. W związku z tym, że był właścicielem młyna na Prądniku, w 1422 roku wystąpił do rady miejskiej o potwierdzenie zasad jego użytkowania, które określone zostały dawnym, wydanym w 1360 roku przez Kazimierza Wielkiego aktem, związanym ze sprzedażą tego młyna przez Jana Spicymira (nr 40) i jego wnuka Piotra na rzecz Jana Borka starszego (nr 72). Piotr posiadał łaźnię przed bramą Wiślną. Dotował jeden z ołtarzy w kościele św. Barbary. Zmarł przed 8 stycznia 1440 roku, kiedy to jego żona, Małgorzata, występuje już jako wdowa.

Dokument wydany w 1430 roku w Krakowie przez sąd ławniczy, który przyjął zeznanie mistrza Hanusza łaziebnika
w sprawie odstąpienia przez niego Piotrowi Fetterowi swojej łaźni położonej przed bramą Wiślną na Piasku –
oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 188)
Dokument wydany w 1430 roku w Krakowie przez sąd ławniczy, który przyjął zeznanie mistrza Hanusza łaziebnika w sprawie odstąpienia przez niego Piotrowi Fetterowi swojej łaźni położonej przed bramą Wiślną na Piasku – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 188)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska