Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Konrad Fettir

Rajca 1366, 1368
Burmistrz 1366, 1368

Conradus Fetyr (Fetter)

Kupiec, dał początek rozgałęzionej rodzinie Fettirów krakowskich, którzy przez następne ponad 100 lat działali w mieście, wydając znaczących handlowców, tkaczy, sukienników, kuśnierzy i złotników, a jednocześnie kilkakrotnie ważnych urzędników samorządu miejskiego. Konrad Fettir szybko zdobył majątek, co pozwoliło mu się ubiegać o nominację do rady miejskiej. Uzyskał ją dwukrotnie, w latach 1366 i 1368. W czasie swojej kadencji rajcowskiej w 1368 roku brał udział w ustanowieniu corocznej darowizny dla ojców dominikanów w wysokości 2 grzywien rocznie, czerpanych z dochodów uzyskiwanych z kramów miejskich stojących na Rynku, w zamian za codzienną mszę świętą i modlitwę. W razie zaniechania darowizny fundusze miały zostać przeznaczone na posiłki dla ubogich w szpitalu lub, jak to określono, „inny zbożny cel”. Od Jana Panczera, przyszłego rajcy (nr 95), i jego żony, Elżbiety, Konrad Fettir zakupił w roku 1366 dom kamienny położony przy ul. św. Krzyża.

Wydany w 1366 roku w Krakowie dokument, w którym Ulryk proboszcz, Klara ksieni i cały klasztor
zwierzyniecki zamieniają z rajcami krakowskimi, reprezentowanymi między innymi przez Konrada Fettira,
za kamienicę w Krakowie swoje pastwiska i oznaczają wspólne ich granice – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 44)
Wydany w 1366 roku w Krakowie dokument, w którym Ulryk proboszcz, Klara ksieni i cały klasztor zwierzyniecki zamieniają z rajcami krakowskimi, reprezentowanymi między innymi przez Konrada Fettira, za kamienicę w Krakowie swoje pastwiska i oznaczają wspólne ich granice – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 44)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska