Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Feistmantel

Rajca 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773
Burmistrz 1750, 1763

Josephus Faistmantl (Feystmantel, Feinsteinmantl, Feistemantell, Feistemantel)

Kupiec galanteryjny. Zasiadał w ławie miejskiej do 1749 roku. W czerwcu tego roku został wybrany na urząd rajcy po zmarłym Janie Feliksie Baierze (nr 603). Zasiadał w radzie miasta przez 24 lata. Wszedł w skład rady urzędującej i pełnił funkcję burmistrza dwukrotnie – w latach 1750 i 1763. W 1764 roku został pasowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na kawalera Złotej Ostrogi. Posiadał kamienicę przy Rynku (obecnie nr 18). Oprócz handlu towarami galanteryjnymi zajmował się również sprzedażą książek. Często sprowadzał do Krakowa dzieła zagraniczne. Protestowali przeciw temu introligatorzy krakowscy, twierdząc, że Feistmantel z między innymi Barthelem i Schonnerami współtworzy monopol. Józef Feistmantel miał syna, Antoniego Józefa, który ożenił się w 1773 roku z Marianną, córką Antoniego Krauza (nr 636) i Kunegundy z Mączyńskich. Zmarł 16 kwietnia 1773 roku. Jego miejsce w radzie zajął Józef Toryani (nr 638).

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 110 z wpisem z 1774 roku
o wyborze do rady miejskiej nowego rajcy Józefa Toryaniego (nr 638) na miejsce zwolnione po Józefie Feistmantelu,
„rycerzu pasowanym” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 110)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 110 z wpisem z 1774 roku o wyborze do rady miejskiej nowego rajcy Józefa Toryaniego (nr 638) na miejsce zwolnione po Józefie Feistmantelu, „rycerzu pasowanym” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 110)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska