Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Fachinetty

rajca 1787, 1788
burmistrz 1787, 1788

Bartolomeus Facchinetty

Prawdopodobnie wywodził się z włoskiej rodziny Fachinettich, przybyłej i osiadłej w Krakowie na początku XVII wieku (rodzina ta wydała Stanisława Jana Kantego, rajcę i burmistrza krakowskiego w połowie XVIII wieku). W latach 1784 i 1786 Bartłomiej Fachinetty zasiadał w ławie sądowej, w latach 1787–1788 był rajcą kleparskim – w pierwszym roku wzmiankowany jako burmistrz i jednocześnie wójt kleparski. W roku 1788 ustąpił z urzędu radzieckiego, wkrótce, prawdopodobnie w 1789 roku, zmarł: wdowa Anna otrzymała 1 złoty jako zapomogę od Bractwa Ubóstwa Chrystusowego i dziękując, napisała: powtórnie upraszam o łaski […] już kwartał, jak się łóżkiem zabawiam i podobno z tego defektu nie wyjdę.

Z akt kleparskiego sądu miejskiego miejscowego z lat 1792–1794: fragment protokołu
elekcji rady urzędującej na 1793 rok, w którym mowa jest o nieobsadzonym miejscu w radzie
po ustąpieniu z urzędu w 1788 roku Bartłomieja Fachinetty’ego – zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 103, s. 35)
Z akt kleparskiego sądu miejskiego miejscowego z lat 1792–1794: fragment protokołu elekcji rady urzędującej na 1793 rok, w którym mowa jest o nieobsadzonym miejscu w radzie po ustąpieniu z urzędu w 1788 roku Bartłomieja Fachinetty’ego – zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. KL 103, s. 35)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska