Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Marek Antoni Federici

Rajca 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699
Burmistrz 1683

Marcus Antonius Federicy

Kupiec bławatny i sukienny, pochodził z Wenecji. Prawo miejskie krakowskie przyjął w 1667 roku. Był ławnikiem Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim. Do rady miejskiej został wybrany w 1682 roku na miejsce po zmarłym Gabrielu Ochockim młodszym (nr 542). Urząd rajcy sprawował przez 17 lat i w tym czasie zaledwie jeden raz wszedł w skład rady urzędującej i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Jako rajca uczestniczył w powitaniu nowo obranego króla Augusta II przy uroczystym wjeździe władcy do Krakowa 8 lipca 1697 roku. Wraz z innymi dostojnikami miasta, Stanisławem Słowakowicem (nr 550), Janem Pawłem Fryznekierem (nr 556), Jerzym Kentzem (nr 557) i Andrzejem Krauzem (nr 559) niósł baldachim na odcinku drogi od kamienicy Krakiera (ul. Grodzka 1) do Mollerowskiej (ul. Grodzka 43). Federici zajmował się handlem płótnem, tkaninami jedwabnymi i aksamitnymi. Wykonywał również usługi krawieckie. Jeździł na jarmarki do Lipska. Żonaty był z nieznaną z imienia córką Franciszka Wróblewskiego. W roku 1684 wzmiankowana została jego druga żona, prawdopodobnie Katarzyna, wdowa po Mikołaju Fabrysie (nr 535), po pierwszym mężu Kociołkowiczowa (wcześniej Marek Antoni był jej pełnomocnikiem). Mieszkał w kamienicy przy Rynku 43. Prowadził spółkę handlową ze swoim bratankiem Aureliuszem Federicim (568), zobowiązał się spłacić wszelkie jego długi. Jemu też zostawił cały swój majątek. Zmarł w pierwszej połowie 1699 roku. Bratanek wszedł na jego miejsce do rady miejskiej, co wzbudziło protesty wśród mieszczan krakowskich.

Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 34 z wpisem z 1699 roku
o wyborze do rady miejskiej nowego rajcy, Aureliusza Federiciego (nr 568) „po śmierci czcigodnego
Marka Antoniego Federiciego, męża poważanego zarówno wiekiem, jak i urzędem” – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 34)
Z urzędowego spisu rajców obejmującego lata 1363–1802 fragment strony 34 z wpisem z 1699 roku o wyborze do rady miejskiej nowego rajcy, Aureliusza Federiciego (nr 568) „po śmierci czcigodnego Marka Antoniego Federiciego, męża poważanego zarówno wiekiem, jak i urzędem” – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1477, s. 34)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska