Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Fabian del Benino

Rajca 1622, 1623
Burmistrz 1622

Fabi Delbenino (Fabius dell Benico, Fabiusz del Benino)

Kupiec krakowski. Był Włochem, pochodził z Florencji i przyjął krakowskie prawo miejskie w 1602 roku. Do rady miejskiej został nominowany w roku 1622. Został wtedy rajcą urzędującym i w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Był to jedyny rok, w którym sprawował obowiązki burmistrzowskie; rok później został już odnotowany jako rajca stary. Należała do niego kamienica przy Rynku 21, zwana „Waxmanowską”. Jej ostatnim właścicielem był Michał Leri (nr 464), jego wspólnik. W roku 1618 Fabian del Benino pojął za żonę wdowę Barbarę Lerową, z domu Frączkowicz (być może była ona córką rajcy krakowskiego i kupca Antoniego Frączkowicza – nr 432). Mimo że del Benino zmarł w 1623 roku, to jeszcze w 1647 roku pisano „kamienica Fabiego”. Wdowa po nim już w 1625 roku wyszła za kupca Jana Wincentego Bottiniego. Wiadomo, że jej majątek wynosił 3000 dukatów i 1000 złotych polskich. W 1626 roku rewindykowała „strawne pieniądze” jako zapisane przez męża z masy spadkowej aż do czasu rozdziału majątku. Dieta ta wynosiła tygodniowo 30 złotych polskich. Po śmierci Fabiana del Benino jego miejsce w radzie zajął Ludwik Bianchi (nr 480).

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1621–1629 fragment strony 110 z wykazem rajców urzędujących
wybranych na rok 1622, z Fabianem del Benino w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 459, s. 110)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1621–1629 fragment strony 110 z wykazem rajców urzędujących wybranych na rok 1622, z Fabianem del Benino w składzie – oraz powiększenie zapisu imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 459, s. 110)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska