Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Rafał Delpace

Rajca 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654
Burmistrz 1639, 1642, 1643, 1644, 1645

Raphael Del Pace (de Pace, della Pace, Delpacy)

Kupiec pochodzący ze starej florenckiej rodziny Delpace, syn kupca Łukasza przybyłego do Krakowa w 1579 roku oraz Rozyny z Bajerów, bratanek rajcy Julia del Pace (nr 433), brat Mikołaja, kameduły na Bielanach pod imieniem o. Ambrożego. W 1632 roku wraz z bratem stryjecznym Franciszkiem otrzymał od cesarza Ferdynanda II tytuł barona. Rafał w latach 1637–1638 pełnił urząd ławnika sądowego. W roku 1639 uzyskał nominację do rady miejskiej, w której zasiadał przez 15 lat, do roku 1653 włącznie. Do rady urzędującej powoływany był pięciokrotnie, pełnił wtedy w przypadającej na niego kolejności funkcję burmistrza. Był jednym z najbogatszych rajców swoich czasów. Dorobił się na handlu suknami i winem, był dostawcą dworu królewskiego. Inwestował w olkuskie kopalnie. Bliższe stosunki, także w interesach, łączyły go z Hieronimem Pinoccim, sekretarzem królewskim i rajcą (nr 502), z którym miał spółkę. Posiadał kamienice w Rynku (nr 4 i 14). Miał kram bogaty w Rynku i ogrody na przedmieściach. Ufundował w 1643 roku pięknie zdobioną kaplicę św. Romualda w kościele oo. Kamedułów na Bielanach, zwaną później Delpacowską. W kościele Mariackim ufundował ołtarz Trzech Króli, w pobliżu którego umieścił epitafium poświęcone pamięci swego ojca Łukasza. W roku 1638 Stanisław Szober wydał na cześć Rafała panegiryk, sławiący między innymi jego artystyczny smak. Rafał Delpace zmarł 24 stycznia 1654 roku. Żenił się dwukrotnie, jedną z żon była Urszula, córka rajcy Hieronima Horlemesa (nr 448), drugą Justyna Rosochówna. Był ojczymem dla Magdaleny, której mężem został rajca Hieronim Pinocci. Prawdopodobnie żadne z rodzonych dzieci Rafała Delpace nie dożyło wieku dorosłego. Jego miejsce w radzie zajął Marcin Lochman (nr 519).

Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta obejmującej lata 1538–1643 fragment strony 545
z zapisem dokonanym w 1639 roku, za kadencji burmistrzowskiej Rafała Delpace, dotyczącym wyboru lonerów:
rajcy Jakuba Celesty (nr 495) i ławnika Piotra Ochockiego – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1213, s. 545)
Z księgi radzieckiej dotyczącej administracji miasta obejmującej lata 1538–1643 fragment strony 545 z zapisem dokonanym w 1639 roku, za kadencji burmistrzowskiej Rafała Delpace, dotyczącym wyboru lonerów: rajcy Jakuba Celesty (nr 495) i ławnika Piotra Ochockiego – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 1213, s. 545)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska