Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Maciej Dąbrowa

rajca 1533, 1534, 1535, 1536
burmistrz 1533

Mathias Dabrowa (Dabroba)

Powroźnik. Odnotowany w 1523 roku na urzędzie ławnika kleparskiego, gdy wójtostwo sprawował Stanisław Sosna (nr 50), także w latach 1528 i 1529 za kadencji wójtowskiej Walentego Foltyna (nr 56). W radzie miejskiej Kleparza odnotowany od 1533 roku, kiedy to zasiadał w radzie urzędującej-burmistrzowskiej – brał wówczas udział w zatwierdzaniu statutu cechu krawców kleparskich. W roku 1538 wzmiankowany został jako zmarły.

Fragment dokumentu wydanego w 1533 roku w Kleparzu, mocą którego rajcy kleparscy urzędujący, wśród nich Maciej
Dąbrowa, oraz rajcy starzy zatwierdzili postanowienia statutu cechu krawców kleparskich – oraz zbliżenie zapisu imienia
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1130)
Fragment dokumentu wydanego w 1533 roku w Kleparzu, mocą którego rajcy kleparscy urzędujący, wśród nich Maciej Dąbrowa, oraz rajcy starzy zatwierdzili postanowienia statutu cechu krawców kleparskich – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 1130)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska