Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Jost Ludwik Decjusz

Rajca 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545
Burmistrz 1528, 1540

Jostus Lodouicos Dietz

Kupiec, finansista, historyk, urodzony około 1485 roku, syn Jakuba, burmistrza Wissenburga (obecnie Wissembourg) w Alzacji. Do Krakowa przybył w 1508 roku i został sekretarzem Jana Bonera (nr 300). Przed rokiem 1519 otrzymał od cesarza Maksymiliana I Habsburga tytuł palatyna i szlachectwo (gmerk z wizerunkiem zakrzywionego noża ogrodniczego podniesiono do godności herbu), później został przyjęty przez Tęczyńskich do herbu Topór, który złączył z własnym. Był karbarzem wielickim i wójtem piotrkowskim oraz sekretarzem Zygmunta Starego. W roku 1528 przyjął obywatelstwo krakowskie i uzyskał nominację do rady miejskiej, w krórej zasiadał do roku 1545, jednak tylko dwa razy wszedł do rady urzędującej, w latach 1528 i 1540, pełniąc wówczas funkcję burmistrza. W roku 1535 był lonerem miejskim. Był też prowizorem szpitala św. Rocha i edylem kościoła Mariackiego. Wdrażał opracowaną przez siebie i przyjętą przez sejm reformę pieniężną, stojącą w opozycji do projektu autorstwa Mikołaja Kopernika. Stanął na czele mennic krakowskiej, toruńskiej i królewieckiej. Oskarżany o deprecjację polskiej monety srebrnej i nadużycia, oczyścił się na sejmie w 1538 roku. Posiadał część Przegorzał i Woli Chełmskiej (nazwanej dziś Justowską), gdzie wybudował renesansową rezydencję, a także kamienice w Toruniu i Krakowie, między innymi przy ul. św. Jana (obecnie nr 3) oraz późniejszy Pałac pod Baranami, nadto wiele innych nieruchomości i znaczne kapitały, które pożyczał pod zastaw, także dworowi królewskiemu oraz miastu. Pod koniec życia interesował się inwestycjami górniczymi. Ożenił się z Anną, córką rajcy Jana Krupka (nr 315). Zmarł 24 listopada 1576 roku. Miał ośmioro dzieci, wśród nich Josta Ludwika młodszego i Ludwika, przyszłych wielkorządców krakowskich.

Dokument wydany w 1533 roku w Krakowie, w którym Zygmunt Stary rozstrzyga spór
między klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu i Jostem Ludwikiem Decjuszem, dziedzicem Woli Chełmskiej,
z jednej strony a radą miasta Krakowa z drugiej strony o bieg i używalność Młynówki, oddzielającej się w Mydlnikach
od Rudawy i płynącej między posiadłościami wspomnianych stron – oraz powiększenie zapisu imienia
(Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. perg. 534/16)
Dokument wydany w 1533 roku w Krakowie, w którym Zygmunt Stary rozstrzyga spór między klasztorem Norbertanek na Zwierzyńcu i Jostem Ludwikiem Decjuszem, dziedzicem Woli Chełmskiej, z jednej strony a radą miasta Krakowa z drugiej strony o bieg i używalność Młynówki, oddzielającej się w Mydlnikach od Rudawy i płynącej między posiadłościami wspomnianych stron – oraz powiększenie zapisu imienia (Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. perg. 534/16)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska