Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Fryderyk August Filip d’Auvray

tytuł honorowego obywatela nadany 17 lutego 1819 roku

…ażeby na zawdzięczenie prac około [ustalenia granic] podjętych osobom szczególnie się do tego przykładającym… (z uchwały Senatu Rządzącego – ANK, sygn. WMK IV-5, s. 268–269)

Fryderyk August Filip d’Auvray

 

generał porucznik wojsk rosyjskich, przedstawiciel cesarza Rosji i króla Polski

w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Portret Fryderyka Augusta Filipa d’Auvraya namalowany w pracowni George’a Dawe’a nie później niż w 1827 r. oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Fryderyk August Filip Antoni d’Auvray (Fiodor Filippowicz Dovre, Федор Филлипович Довре), generał piechoty w armii rosyjskiej, inżynier, kwatermistrz Sztabu Generalnego. Urodzony 12 września 1766 r. w Dreźnie w szlacheckiej rodzinie, która za czasów hugenotów wyemigrowała z Francji do Saksonii. Po ukończeniu w 1786 r. drezdeńskiej Akademii Inżynieryjnej służył w armii saksońskiej, następnie polskiej, zwolniony za prorosyjskie nastawienie, przeszedł w 1795 r. do armii rosyjskiej w stopniu kapitana inżyniera. Brał udział w wojnie francusko-prusko-rosyjskiej 1806–1807 i wojnie ojczyźnianej 1812 r. – jako szef sztabu u gen. Piotra Wittgensteina, już w randze generała. Po wojnie od 1816 r. był przedstawicielem cesarza Rosji i króla Polski, zajmując się wytyczeniem granic Królestwa Polskiego z Austrią, Prusami i Wolnym Miastem Krakowem. W latach 1828–1829 uczestniczył w kampanii tureckiej, w 1831 r. natomiast w tłumieniu powstania listopadowego w Królestwie Polskim. Dosłużył rangi generała piechoty i stanowiska kwatermistrza Sztabu Generalnego. Kawaler licznych orderów za czyny bojowe. Żonaty z Ulianą Karlowną Zilberarm, miał czworo dzieci. Zmarł 25 sierpnia 1846 r. w Petersburgu; pochowany tamże w luterańskiej części cmentarza Wołkowskiego. Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 222, nr Dziennika Głównego 478 (ANK, sygn. WMK IV-5, s. 268–269) podjętą 17 lutego 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Była to wspólna uchwała dla sześciu przedstawicieli Królestwa Polskiego (Imperium Rosyjskiego) w zespole demarkacyjnym ustalającym granice WMK. Uhonorowanie nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami.

 

Fragment mapy demarkacyjnej WMK ukazującej

rejon miasta Krakowa z granicą na rzece Wiśle;

 

Miejsce spoczynku

– w luterańskiej części cmentarza Wołkowskiego w rosyjskim Petersburgu.

 

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska