Wersja kontrastowa
A+ A A-
Tom:
strona:

Mikołaj Dambrow

Rajca 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1397
Burmistrz 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1397

Nicolaus Dambraw (Damrow, Czampraw, sutor)

Mieszczanin krakowski zajmujący się szewstwem albo pochodzący z rodziny szewców. Odnotowany w księgach miejskich w latach 1375—1398. W roku 1385 objął urząd wójta sądowego. Do rady miejskiej został powołany w 1391 roku; kilkakrotnie uzyskiwał nominacje do rady urzędującej, w 1397roku był rajcą starym. Był opiekunem prawnym i zarządcą majątków wielu mieszczek i mieszczan. Mikołaj lokował kapitał w ogrodach poza murami miasta. W 1376 roku kupił od przyszłego rajcy Jerzego Arnsberga starszego (nr 123) spichlerz i 12 ogrodów, w tym jeden w Czarnej Wsi. W tym samym roku od Jerzego paśnika nabył ogród położony przed bramą Szewską. Miał także ogród za kościołem św. Mikołaja. Mikołaj był właścicielem domu położonego przy Rynku, który w 1392 roku o trzymał w spadku po rajcy Piotrze Melczerze (nr 88), prawdopodbnie jako opiekun wdowy po nim, Agnieszki. Dom ten sąsiadował z posiadłością rajcy Jana Piczczina starszego (nr 135). Także w 1392 roku Mikołaj kupił połowę kamienicy przy ul. Grodzkiej, wcześniej należącej do rajcy Frenczlina z Pragi (nr 77). Miał przy tym domu także browar. Posiadał również dom przy ul. Wiślnej, ale w 1395 sprzedał go Gyselerowi (nr 130). Zmarł przed 27 kwietnia 1431 roku, kiedy to jego żona Katarzyna występuje już jako wdowa.

Dokument wydany w 1395 roku w Krakowie, w którym biskup krakowski Piotr rozstrzyga spór o odnogę płynącą z Rudawy,
toczący się pomiędzy rajcami krakowskimi, reprezentowanymi między innymi przez Mikołaja Dambrowa, a konwentem
dominikanów w Krakowie – oraz powiększenie imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 102)
Dokument wydany w 1395 roku w Krakowie, w którym biskup krakowski Piotr rozstrzyga spór o odnogę płynącą z Rudawy, toczący się pomiędzy rajcami krakowskimi, reprezentowanymi między innymi przez Mikołaja Dambrowa, a konwentem dominikanów w Krakowie – oraz powiększenie imienia (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. perg. 102)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska