A+ A A-
Tom:
strona:

Bartłomiej Habicht zwany Jastrząb

Rajca 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572
Burmistrz 1544, 1545, 1546, 1552, 1553, 1554, 1571, 1572

Bartholomaeus Habycht (Abicht)

Rzemieślnik, paśnik, także kupiec, syn Pawła. Do prawa miejskiego został przyjęty w 1529 roku. Karierę we władzach miejskich rozpoczął w roku 1539, obejmując urząd ławnika sądowego, który pełnił do roku 1543. W roku 1544 został powołany do rady miejskiej, w której zasiadł na prawie 30 lat. W tym czasie ośmiokrotnie był nominowany do rady urzędującej, w której w przypadającej na niego kolejności pełnił funkcję burmistrza. Brał udział w pracach nad nową procedurą w postępowaniach karnych, w roku 1546 był jednym z rajców wybranych jako komisarze do rewizji zatwierdzonej już przez króla procedury, oprotestowanej jednak przez pospólstwo. Posłował w roku 1548 na sejm do Piotrkowa, trzy lata później udał się ze specjalnym poselstwem do króla przebywającego wówczas w Wilnie. Przez wiele lat dzierżawił od miasta pobór mostowego, jednocześnie wraz z rajcą Janem Kluczowskim (nr 361) odpowiadali za inwestowanie dochodów miejskich z tej opłaty na naprawę i budowę dróg i mostów. Bartłomiej w latach 1536 i 1541 był starszym cechu paśników. Był dwukrotnie żonaty: z Katarzyną Łukaszową, a następnie z Elżbietą, córką Franciszka z Raciborza. Zmarł w 1572 roku w Krakowie, pozostawiając córkę Magdalenę.

Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1545–1547 strona154 z tytułem otwierającym wpisy spraw prowadzonych
za kadencji burmistrzowskiej Barłomieja Habichta w 1545 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 154)
Z księgi radzieckiej obejmującej lata 1545–1547 strona154 z tytułem otwierającym wpisy spraw prowadzonych za kadencji burmistrzowskiej Barłomieja Habichta w 1545 roku – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 440, s. 154)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności