A+ A A-
Tom:
strona:

Hanzel wełniarz

rajca 1454
burmistrz 1454

Hanzel lanetextor

Rzemieślnik parający się wyrobami z wełny, odnotowany w radzie miejskiej w roku 1454, bez możliwości ustalenia, czy reprezentował mieszkańców Kazimierza w obrębie murów, czy przedmieścia Stradom. Tak jak poprzednik (nr 130) brał udział w potwierdzeniu transakcji między Andrzejem Garbkiem a Piotrem Czarnym starszym (nr 99) i jego żoną Małgorzatą w sprawie sprzedaży Piotrowi ogrodu na Blechu.

Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Hanzelem wełniarzem w składzie,
potwierdzili, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu
pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę
kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego
ogrodu – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Fragment dokumentu wydanego w 1454 roku w Kazimierzu, w którym rajcowie, z Hanzelem wełniarzem w składzie, potwierdzili, że Andrzej Garbek sprzedał Piotrowi Czarnemu starszemu (nr 99) i jego żonie Małgorzacie ogród na Blechu pod warunkiem, że nowy właściciel będzie płacił czynsz roczny w wysokości 1 grzywny na rzecz rady miejskiej, a 1 grzywnę kościołowi św. Stanisława na Skałce; ponadto rajcy dodali wówczas Piotrowi kawałek zarośli nad Wisłą, w sąsiedztwie kupionego ogrodu – oraz zbliżenie zapisu imienia (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 248)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności