A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Haberkost zwany Lex

rajca 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579
burmistrz 1557, 1563, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569, 1670, 1571, 1574, 1575, 1576

Stanisłaus Habercosts alias Lex, lanio

Rzeźnik kazimierski, urodzony około 1523 roku. Zapewne syn rzeźnika Marcina Haberkosta (zapisywanego też jako Oberkofsh, Oberkost), w latach 1541–1542 i 1544–1547 zasiadającego w ławie miejskiej. Stanisław w ławie miejskiej został odnotowany w roku 1556, lecz ławnikiem był zapewne już wcześniej. W roku 1557 z pozycji seniora ławy (co nie oznaczało najdłuższego stażu ławniczego, lecz funkcję organizującego prace) uzyskał nominację do rady miejskiej. Rajcą był przez dwadzieścia dwa lata, w radzie urzędującej-burmistrzowskiej zasiadał dwunastokrotnie. Już w 1558 roku wraz z rajcami Janem Pawlikiem (nr 218) i Stanisławem Foxem (nr 214) otrzymał od burmistrza i rady miejskiej pełnomocnictwo do reprezentowania władz miejskich w prestiżowej sprawie Marcina Sulikowskiego, który nominowany przez wielkorządcę krakowskiego Jana Bonera do rady kazimierskiej nie został przez innych rajców dopuszczony do urzędu. Spór sądowy wytoczony przed majestatem królewskim o prawo Sulikowskiego do zasiadania w radzie miejskiej w istocie był sporem z wielkorządcą Bonerem, który powołał do rady swojego kandydata spoza grona kandydatów zgłoszonych przez rajców. Zygmunt August przychylił się do żądania pełnomocników rady kazimierskiej i pozbawił Sulikowskiego godności rajcy jako nowatora religijnego, niemającego poza tym prawa miejskiego. Stanisław Haberkost cieszył się uznaniem wśród rajców – w 1566 roku otrzymał od rady miejskiej w 1566 roku lukratywne prawo wieczystej i dziedzicznej dzierżawy miejskiej jatki solnej. W 1576 roku oddał pobór ze wsi Zabłocie – kwit opieczętował swoim herbem mieszczańskim (gmerkiem), przedstawiającym na tarczy renesansowej pionowo postawioną lilię u góry załamaną w prawo, a u dołu w lewo, przez środek przekrzyżowaną. Żonaty był z Barbarą z Odżykoniów. Zmarł 22 marca 1579 roku, pochowany został w kościele Bożego Ciała, gdzie wdowa Barbara wystawiła epitafium, które do naszych czasów nie przetrwało, ale znane jest z przekazu Szymona Starowolskiego z 1655 roku, który odnotował jego treść. Zachowała się natomiast ostatnia wola rajcy Stanisława, w której między innymi zawarł legat dla kościoła Bożego Ciała w postaci kielicha, ornatu z dalmatykami, antepedium i dwóch srebrnych świeczników. W 1581 roku na zwolnione po nim miejsce w radzie nominację otrzymał Jan Makowski (nr 243).

Pieczęć mieszczańska (gmerk) Stanisława
Haberkosta: na renesansowej tarczy
lilia, u góry załamana w prawo, u dołu
w lewo, przekrzyżowana przez środek
– odcisk z wydanego w 1576 roku
poświadczenia oddania poboru ze
wsi Zabłocie (Biblioteka Jagiellońska,
sygn. 832383 II, s. 112)
Pieczęć mieszczańska (gmerk) Stanisława Haberkosta: na renesansowej tarczy lilia, u góry załamana w prawo, u dołu w lewo, przekrzyżowana przez środek – odcisk z wydanego w 1576 roku poświadczenia oddania poboru ze wsi Zabłocie (Biblioteka Jagiellońska, sygn. 832383 II, s. 112)
Dokument wydany w 1558 roku w Warszawie, mocą którego Zygmunt August usunął Macieja Sulikowskiego z grona
rajców kazimierskich jako nowatora religijnego i niemającego prawa miejskiego, co uczynił na życzenie rady miejskiej reprezentowanej
między innymi przez rajcę Stanisława Haberkosta zwanego Lex – zbliżenie zapisu imienia i urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 604)
Dokument wydany w 1558 roku w Warszawie, mocą którego Zygmunt August usunął Macieja Sulikowskiego z grona rajców kazimierskich jako nowatora religijnego i niemającego prawa miejskiego, co uczynił na życzenie rady miejskiej reprezentowanej między innymi przez rajcę Stanisława Haberkosta zwanego Lex – zbliżenie zapisu imienia i urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. perg. 604)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności