A+ A A-
Tom:
strona:

Józef Hauke

tytuł honorowego obywatela nadany 28 września 1819 roku

...ażeby gdy wedle uchwał ... członkom Kommissji Demarkacyjnej ... dyplomata prawa obywatelskiego już wydanemi zostały ... onemu także prawo obywatelstwa udzielonym było... (z uchwały Senatu Rządzącego - ANK., sygn.WMK IV-6, s.283)

Józef Hauke

 

pułkownik wojsk polskich, kwatermistrz, przedstawiciel cesarza Rosji i króla Polski w komisji ustalającej granice Wolnego Miasta Krakowa

 

Portret Józefa Haukego nieznanego autora z lat 1827–1833 oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Józef Hauke, herbu Bosak, prawdopodobnie po 1830 r. z rosyjskim tytułem hrabiowskim, oficer wojsk polskich, generał major armii rosyjskiej. Urodzony 14 kutego 1790 r. w Warszawie w rodzinie flamandzkiego pochodzenia, syn Fryderyka i Salomei ze Schweppenhäuderów, brat Maurycego, generała. Od 1806 r. w Legionach Dąbrowskiego, w randze podporucznika został adiutantem sztabowym dowódcy. W Księstwie Warszawskim od 1807 r. był porucznikiem w 12. Pułku Piechoty, później adiutantem swego brata Maurycego; zasłużył się w walkach o Twierdzę Zamość. W wojsku Królestwa Polskiego służył w Sztabie Kwatermistrzostwa Generalnego, pełniąc funkcję sekretarza generalnego komisji demarkacyjnej wyznaczającej granice Wolnego Miasta Krakowa – dosłużył rangi pułkownika. Już w armii rosyjskiej dostąpił stanowiska adiutanta przybocznego cesarza Mikołaja I, od 1833 r. w randze generała majora. Odznaczony polskim Orderem Wojennym Virtuti Militari III i IV kl., francuskim Orderem Legii Honorowej, rosyjskim Orderem św. Anny II kl. z brylantami i II kl., pruskim Orderem Orła Czerwonego III kl. Żonaty z Karoliną ze Steinkellerów, syn Józef Ludwik to znany z powstania styczniowego gen. Bosak. Zmarł 6 kwietnia 1837 r. w Petersburgu.

 

Z protokołów obrad Senatu WMK reprodukcja wpisu z uchwałą przyznającą godność;

 

Na tej stronie u góry z protokołów obrad Senatu WMK reprodukcja wpisu z uchwałą przyznającą godność; Tytuł nadany uchwałą Senatu Rządzącego nr obrad 170, nr Dziennika Głównego 3243 (ANK, sygn. WMK IV-6, s. 283) podjętą 28 września 1819 r., gdy prezesurę Senatu Rządzącego sprawował Stanisław Wodzicki. Uhonorowanie Józefa Haukego nastąpiło w związku z zakończeniem prac nad wytyczeniem granic WMK z sąsiadującymi Królestwem Polskim, Austrią i Prusami jako dopełnienie listy obdarowanych godnością miejską z tego tytułu.

 

rodzinna płyta epitafijna z kościoła o.o. Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, gdzie uwidoczniony Józef Hauke, oraz zbliżenie wizerunku herbu hrabiowskiego Hauke-Bosak ze zwieńczenia tej płyty.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności