A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Haller

rajca 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579
burmistrz 1557, 1558, 1564, 1565, 1566, 1567, 1570

Stanisłaus Sandomirczyk alias Haller (Hallar, Halar, Haliar)

Kleparzanin, prawdopodobnie rzeźnik, wnioskując z przydomka z rodziny wywodzącej się z Sandomierza; początkowo przydomka Sandomierczyk używał jako jedynego, później z dodaniem alias Haller, w końcu Haller zyskało pozycję pierwszą. Równolegle w Krakowie żyła rodzina Hallerów, która wydała dwóch rajców krakowskich, Jana i Stefana. Rodzina ta przybyła jednak z Frankonii, brak jest podstaw do wiązania z nimi Hallerów kleparskich. Stanisław Haller został odnotowany w kleparskiej ławie sądowej w latach 1555 i 1557. Jako rajca stary wzmiankowany w latach 1574, 1576, 1578. Z tym ławniczym stażem powołany został w 1557 roku w skład rady miejskiej, w której zasiadał do roku 1579. W okresie tym jedenastokrotnie uzyskiwał nominację do rady urzędującej-burmistrzowskiej. W roku 1559 otrzymał od króla Zygmunta Augusta w darowiźnie grunt na wybudowanie jatki rzeźniczej na rynku kleparskim. Żonaty z Agnieszką Mikulczówną, która zmarła w 1571 roku – pozostał po niej pośmiertny spis inwentarza. Stanisław Haller powtórnie się ożenił – z Małgorzatą. Zmarł w 1579 roku, wdowa sporządziła w tym samym roku pośmiertny spis inwentarza, w którym wyliczyła między innymi sygnet złoty z kamieniem, kamizelę z adamaszku, serdaczek brzuszkami królikowymi podszyty, kołpaczek aksamitny, a z innej dziedziny zbroję i rusznicę z puzdrem.

Dokument wystawiony w 1559 roku, w którym król Zygmunt August dokonuje darowizny gruntu
na rynku kleparskim na rzecz Stanisława Sandomierczyka zwanego Hallerem z przeznaczeniem na wybudowanie jatki
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DDP 423)
Dokument wystawiony w 1559 roku, w którym król Zygmunt August dokonuje darowizny gruntu na rynku kleparskim na rzecz Stanisława Sandomierczyka zwanego Hallerem z przeznaczeniem na wybudowanie jatki (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. DDP 423)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności