A+ A A-
Tom:
strona:

Bror Hansson

tytuł honorowego obywatela nadany 14 maja 1993 roku

…w uznaniu zasług w działalności charytatywnej dla mieszkańców Krakowa… (z zapisu w dyplomie – MK, nr inw. 1769)

Bror Hansson

 

szwedzki działacz charytatywny, filantrop

 

Bror Hansson na fotografii wykonanej podczas „Spotkania Krakowian” 18 czerwca 1994 r. w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich oraz własnoręczny podpis uhonorowanego.

 

Bror Hansson, szwedzki filantrop, organizator pomocy medycznej dla Polski. Urodzony w 1914 r. w Vellinge w szwedzkim regionie Skania, był pracownikiem Uniwersytetu w Lung. Na emeryturze, w latach 1978–2007, prowadził pomoc dla Polski, w szczególności Krakowa – dostarczał sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zasilający placówki opieki zdrowotnej, jak i przekazywany bezpośrednio potrzebującym. Organizował także na terenie Skandynawii zbiórki pieniężne na pokrycie kosztów operacji polskich dzieci w szwedzkich szpitalach. Wspierał krakowskie organizacje charytatywne, w tym Fundację Brata Alberta i jej Schronisko dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. Dzięki swojej działalności i przymiotom serca, ale także charakterystycznej brodzie, zyskał popularne miano Świętego Mikołaja z Lund. Ze strony polskiej współpracował z Zofią i Zdzisławem Żelaznymi (por. s. 632–633), założycielami Stowarzyszenia Filantropów im. Brora Hanssona w Krakowie, działającego od 1997 r. do dziś. Zmarł 6 lipca 2008 r. w miejscowości Lund w szwedzkiej Skanii; tamże pochowany.

Tytuł nadany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXXII/ 536/93 podjętą 14 maja 1993 r., gdy urząd prezydenta miasta pełnił Józef Lassota, a Radzie przewodniczył Tadeusz Kołaczyk. Wyróżnienie nastąpiło w przededniu jubileuszu 80-lecia urodzin uhonorowanego. Wręczenie dyplomu miało miejsce 2 lipca 1993 r. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w sali Obrad RMK w Pałacu Wielopolskich w Krakowie. Duplikat dyplomu zdeponowany został w Muzeum Krakowa.

 

Duplikat dyplomu honorowego obywatelstwa oraz prezentacja dokumentu w obecności przewodniczącego RMK i prezydenta miasta podczas wręczenia dyplomu 2 lipca 1993 r. w Pałacu Wielopolskich, uhonorowanemu towarzyszy Zofia Gałuszka-Żelazny, późniejsza (w 2007 r.) laureatka medalu „Cracoviae Merenti”.

Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności