A+ A A-
Tom:
strona:

Hartlip z Klutschau

Rajca 1392, 1395, 1397, 1399, 1402, 1404, 1405, 1410
Burmistrz 1392, 1395, 1397, 1399, 1402, 1404, 1405, 1410

Hartlibus de Klutsche (Klwtsche, Clutscha, Clutsche)

Kupiec, mieszczanin krakowski, którego rodzina (lub on sarn) przybyła z miejscowości Klutschau (obecnie Ujazd koło Strzelec Opolskich). Odnotowany w księgach miejskich w latach 1388—1415. Hartlip był we władzach miasta od 1388 roku, kiedy to został powołany do ławy miejskiej. Brał wtedy udział w sprawie dotyczącej przekazania przez Katarzynę, wdowę po Janie zwanym Wilkiem, oraz jej córki: Elżbietę i Katarzynę, spichlerza drewnianego położonego na wzgórzu Lasoty na rzecz miasta, którą przeprowadzono podczas posiedzenia sądu ławniczego z Hartlipem w składzie. Ławnikiem był także w latach 1390 i 1391. W tym ostatnim roku przyjmował oświadczenie przyszłego rajcy Jana Czopchena (nr 145) w sprawie otrzymania przez tegoż Jana połowy kramu położonego przy ul. św. Krzyża. W roku 1392 uzyskał nominację do rady miejskiej, wielokrotnie wzmiankowany jako rajca urzędujący, jako rajca stary wykazany w 1397 roku. W roku 1410 został potwierdzony w księdze ławniczej jako magister civium — burmistrz miasta. Hartlipw roku 1397 kupił pół domu przy ul. św. Jana od Jana Slepkugila (nr 131).

Z księgi ławniczej obejmującej lata 1408–1416 strony 38–39 z wpisem z 1410 roku, w którym Hartlip z Klutschau
występuje jako burmistrz (magister civium) Krakowa – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 4, s. 38–39)
Z księgi ławniczej obejmującej lata 1408–1416 strony 38–39 z wpisem z 1410 roku, w którym Hartlip z Klutschau występuje jako burmistrz (magister civium) Krakowa – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrza (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 4, s. 38–39)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności