A+ A A-
Tom:
strona:

Marcin Chmiel

Rajca 1433, 1434, 1435, 1437, 1439, 1441, 1442, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462, 1463, 1464, 1466
Burmistrz 1433, 1434, 1435, 1437, 1439, 1441, 1442, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462, 1463, 1464, 1466

Martinus (Marczin) Chmel (Chmil)

Mieszczanin krakowski, odnotowany w latach 1430—1466. W roku 1433 Marcin po raz pierwszy został wzmiankowany na urzędzie rajcy. Zgodnie z zapiskami w księgach miejskich, urząd rajcy piastował przez ponad 30 lat, do roku 1466. Wielokrotnie był wybierany do rady urzędującej, pełniąc wtedy, w przypadającym na niego czasie, funkcję burmistrza, co zostało potwierdzone w latach 1434,1442,1448,1450, 1452, 1463 i 1464. Jako burmistrz w 1448 roku wraz z rajcami Janem Teschnerem (nr 216) i Janem Piczczinem (nr 221) przyjmował zeznanie testamentowe Piotr Aychlera, w roku 1463 roku w tej samej roli, przy udziale rajców Tomasza Zarwechtera (nr 231) i Pawła Newburgera (nr 253), odbierał zeznanie testamentowe od „złożonego chorobą, lecz pozostającego przy zdrowych zmysłach” Marcina malarza. Jako rajca miał dodatkowe zobowiązania wobec miasta nakładane uchwałami rady, w tym obowiązek utrzymywania dwóch koni na potrzeby związane z podróżami w sprawach miejskich lub królewskich i dla posłańców. Od 1452 roku odpowiadał za prace mające zwiększyć ilość sprowadzanej wody, nadzorował budowę wodociągu miejskiego. Zmarł przed 27 stycznia 1469 roku.

Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 przód okładziny i strona 12 z wpisem z 1448 roku, stwierdzającym,
że Piotr Aychler złożył zeznanie testamentowe przed rajcami Marcinem Chmielem, wówczas burmistrzem, Janem Teschnerem
(nr 216) oraz Janem Piczczinem (nr 221) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrzowskiej
(Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 12)
Z księgi testamentów obejmującej lata 1427–1623 przód okładziny i strona 12 z wpisem z 1448 roku, stwierdzającym, że Piotr Aychler złożył zeznanie testamentowe przed rajcami Marcinem Chmielem, wówczas burmistrzem, Janem Teschnerem (nr 216) oraz Janem Piczczinem (nr 221) – oraz powiększenie zapisu imienia i funkcji burmistrzowskiej (Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. rkps 772, s. 12)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności