A+ A A-
Tom:
strona:

Petrus Cadner

dla rejonu ul. Grodzkiej od dawnego kościoła św. Piotra do Bramy Grodzkiej

Z najstarszej księgi radzieckiej Krakowa z lat 1392–1411 wpis z 1396 r. dotyczący ustanowienia starszych dla Kwartału
Grodzkiego. Wpis ten zawiera dwa składy starszych: pierwotny z 1396 r. oraz późniejszy, uwidoczniony skreśleniami
i dopiskami uczynionymi w całym dokumencie dla wszystkich kwartałów jedną ręką, w jednym czasie, zatem
po zmianach personalnych, które musiały mieć miejsce po roku 1396 – stąd powyżej dwa składy.
Jednocześnie wpis ten jest fragmentem najstarszego zachowanego zapisu o istnieniu w Krakowie podziału miasta na kwartały
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 68)
Z najstarszej księgi radzieckiej Krakowa z lat 1392–1411 wpis z 1396 r. dotyczący ustanowienia starszych dla Kwartału Grodzkiego. Wpis ten zawiera dwa składy starszych: pierwotny z 1396 r. oraz późniejszy, uwidoczniony skreśleniami i dopiskami uczynionymi w całym dokumencie dla wszystkich kwartałów jedną ręką, w jednym czasie, zatem po zmianach personalnych, które musiały mieć miejsce po roku 1396 – stąd powyżej dwa składy. Jednocześnie wpis ten jest fragmentem najstarszego zachowanego zapisu o istnieniu w Krakowie podziału miasta na kwartały (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. rkps 427, s. 68)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności