A+ A A-
Tom:
strona:

Stanisław Józef Chełpiński

rajca 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733
burmistrz 1724, 1727, 1729, 1730, 1731

Stanislaus Josephus Chełpinski

Mieszczanin poświadczony na urzędzie ławniczym w roku 1709 dzięki zapisowi, że świadkował wraz z rajcą Kazimierzem Janem Woźniakowskim (nr 341) na ślubie Jakuba Pruskiego (nr 340) z Agnieszką Wachowską. Na urzędzie rajcowskim zasiadał od roku 1724, do rady urzędującej nominowany był pięciokrotnie. W 1727 roku wraz z innymi rajcami zawarł z konwentem Kanoników Regularnych Ducha Świętego de Saxia umowę dzierżawy gruntu miejskiego Błonie w Zabłociu, z kolei w 1729 roku brał udział w zawieraniu układu z kazimierską gminą żydowską w sprawie opłat za utrzymywanie miejskiej kanalizacji. Zmarł w 1733 roku, w lutym w miejskiej księdze rachunkowej zapisano wydatki: Za świc funtowych szt. 12 na pogrzeb R[rajcy] Chełpinskiego; za mszy sześć na pogrzebie tegoż odprawionych.

Z księgi miejskiej rachunkowej Kazimierza obejmującej sprawy dóbr miejskich w latach 1609–1789: dokument z 1730 roku
dotyczący kontraktu dzierżawy miejskiej cegielni pod Krzemionkami, podpisany przez urzędujących wówczas rajców,
ze Stanisławem Józefem Chełpińskim w składzie – zbliżenie podpisu z zapisem urzędu
(Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 714, s. 304)
Z księgi miejskiej rachunkowej Kazimierza obejmującej sprawy dóbr miejskich w latach 1609–1789: dokument z 1730 roku dotyczący kontraktu dzierżawy miejskiej cegielni pod Krzemionkami, podpisany przez urzędujących wówczas rajców, ze Stanisławem Józefem Chełpińskim w składzie – zbliżenie podpisu z zapisem urzędu (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. K 714, s. 304)
Archiwum Narodowe w Krakowie
Urząd Miasta
Bbilioteka Jagielońska
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności